کد خبر 62674

گزارش جذاب ستران در مرداد ماه

سیمان تهران در 5 ماهه اول سال 98 مبلغ 176 میلیارد تومان درآمد ساخت که با این میزان درآمد، 51 درصد از درآمد برآوردی سال 98 را طی 5 ماه پوشش داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان تهران در مرداد ماه درآمد 43 میلیارد تومانی ساخت و درآمد تجمیعی شرکت در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ 176 میلیارد تومان است. میانگین درآمدی سیمان تهران در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 97 مبلغ 27 میلیارد تومان است که میانگین درآمدی سیمان تهران در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 35 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمد ماهانه سیمان تهران رشد 7 میلیارد تومانی داشته است.

درآمد مرداد ماه سیمان تهران نسبت به تیرماه کاهش یافته است. سیمان تهران در تیر ماه مبلغ 46 میلیارد تومان درآمد ساخته است که درآمد مرداد ماه شرکت به 43 میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی درآمد مرداد ماه ستران 3 میلیارد تومان کاهش یافت.

مقدار فروش سیمان تهران کاهش یافت

به طور میانگین در هر ماه از سال 97 سیمان تهران، 211 هزار و 346 تن سیمان داخل فروش داشته است که مقدار فروش شرکت در سال 98 افزایش یافته است و به طور میانگین در هر ماه 224 هزار تن فروش داشته است. اما فروش مرداد ماه سیمان تهران نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. سیمان تهران در تیر ماه 262 هزار و 595 تن سیمان فروش داشته است که این میزان فروش در مرداد ماه با کاهش 39 هزارت تنی داشته است و به 223 هزار و 541 تن رسیده است.

رشد 9 درصدی قیمت سیمان

به طور میانگین قیمت هر تن سیمان در سال 97 به قیمت 129 هزار و 245 تومان به ازای هرتن معامله شده است و روند قیمتی هر تن سیمان نیز با رشد همراه بوده است و رالی افزایش قیمت هر تن سیمان تا 191 هزار و157 تومان به ازای هر تن در مرداد 98 ادامه داشته است. به این ترتیب قیمت هر تن سیمان درمرداد ماه نسبت به قیمت 97 رشد 47 درصدی و نسبت به تیر ماه رشد 9 درصدی داشته است. بنابراین با توجه به کاهش مقدار فروش سیمان و افزایش نرخ فروش سیمان، درآمد مرداد ماه سیمان تهران کاهش یافته است.

پوشش 45 درصدی مقدار فروش و پوشش 51 درصدی درآمد عملیاتی

سیمان تهران برای سال مالی 98 مقدار فروش 2 میلیون و 500 هزار تنی را پیش بینی کرده است. با توجه به فروش تجمیعی یک میلیون و 120 هزار تنی در 5 ماه اول سال 98، شرکت 45% از مقدار فروش برآوردی را پوشش داده است.

همچنین ستران برای سال 98 درآمد 346 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است و با توجه به درآمد تجمیعی 176 میلیارد تومانی طی 5 ماه، ستران 51% از درآمد برآوردی را طی 5 ماه محقق نموده است.

 

ارسال نظر

تازه ها