کد خبر 62665

بررسی گزارش مرداد ماه رفع

آهن و فولاد ارفع در مرداد ماه درآمد 291 میلیارد و 514 میلیون تومان درآمد ساخته است که نسیت به تیر ماه درآمد شرکت 48 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، آهن و فولاد ارفع در مرداد ماه درآمد 292 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی ارفع در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ یک هزار و 281 میلیارد تومان است. ارفع به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 219 میلیارد تومان درآمد ساخته است. میانگین درآمد ماهانه ارفع با رشد 37 میلیارد تومانی به 256 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد مرداد ماه ارفع نسبت به تیر ماه افزایش یافته است. ارفع در تیر ماه مبلغ 244 میلیارد تومان درآمد ساخته است و درآمد شرکت در مرداد ماه به 292 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد مرداد ماه ارفع رشد 48 میلیارد تومانی داشته است.

افزایش مقدار فروش شمش در بازار داخل و صادراتی

مقدار فروش ارفع از 65 هزار و 154 تن شمش در تیر ماه به 77 هزار و 632 تن شمش در مرداد ماه رسیده است. بنابراین مقدار فروش شمش در مرداد ماه نسبت به تیر ماه رشد 12 هزار و 478 تنی داشته است.

جزییات مقدار فروش نشان می‌دهد، مقدار فروش صادراتی شمش افزایش یافته است و از 15 هزار و 429 تن به 20 هزار و 216 تن رسیده است. به عبارتی فروش شمش صادراتی در مرداد ماه رشد 31 درصدی داشته است. همچنین فروش شمش در داخل نیز افزایش داشته است. مقدار فروش شمش داخلی از 49 هزار و 725 تن در تیر ماه به 57 هزار و 416 تن در مرداد ماه رسیده است. بنابراین فروش شمش داخلی نیز رشد 15 درصدی داشته است.

مسیر متفاوت نرخ فروش شمش

نرخ فروش شمش صادراتی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش داشته است. هر تن شمش صادراتی در تیر ماه به قیمت 4 میلیون و 541 هزار تومان معامله شده است و در مرداد ماه نرخ فروش این محصول به 4 میلیون و 392 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب نرخ فروش شمش صادراتی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه 3% کاهش یافته است.

هر تن شمش داخلی در تیر ماه به قیمت 3 میلیون و 494 هزار تومان معامله شده است که قیمت آن در مرداد ماه به 3 میلیون و 530 هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت هر تن شمش داخلی رشد یک درصدی (معادل 36 هزار تومان به ازای هر تن) داشته است.

بنابراین با توجه به افزایش در مقدار فروش، چه در بازار داخل و چه در بازار صادراتی، درآمد مرداد ماه ارفع رشد 48 میلیارد تومانی داشته است و به 291 میلیارد و 514 میلیون تومان رسیده است.

پوشش 38 درصدی مقدار فروش

ارفع برای سال مالی منتهی به اسفند 98مقدار فروش 880 هزار تنی را برآورد کرده است. با توجه به اینکه مقدار فروش 5 ماهه شرکت 332 هزار و 329 تن است، شرکت توانسته است 38 درصد از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها