کد خبر 62648

گزارش خوب مرداد ماه زکشت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در مرداد ماه 5 میلیارد و 63 میلیون تومان درآمد ساخت که درآمد شرکت نسبت به تیر ماه به دلیل افزایش مقداری در فروش و افزایش نرخ فروش محصولات بالا رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در مرداد ماه درآمد 5.1 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی شرکت در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ 22 میلیارد و 600 میلیون تومان است. میانگین درآمدی زکشت در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 4.5 میلیارد تومان رسیده است. درواقع میانگین درآمدی زکشت رشد 1.5 میلیارد تومانی داشته است.

درآمد مرداد ماه زکشت نسبت به تیر ماه افزایش داشته است. زکشت در تیر ماه درآمد 4.5 میلیارد تومانی ساخته است و درآمد شرکت در مرداد ماه به 5.1 میلیارد تومان افزایش یافته است. درواقع درآمد مرداد ماه نسبت به تیر ماه رشد 600 میلیون تومانی داشته است.

مقدار فروش شیر 33 تن افزایش یافت

شیر و گوساله نر به عنوان دو محصول اصلی زکشت به شمار می‌روند. زکشت در تیر ماه یک هزار و 695 تن فروش داشته است که مقدار فروش شیر در مرداد ماه با رشد 33 تنی به یک هزار و 728 تن در مرداد ماه رسیده است. همچنین نرخ فروش شیر از 2 میلیون و 504 هزار تومان به ازای هر تن در تیرماه با رشد 5 درصدی به 2 میلیون و 640 هزار تومان در مرداد ماه رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش مقدار فروش و نرخ فروش شیر درآمد حاصل از فروش شیر از 4 میلیارد و 244 میلیون تومان در تیر ماه به 4 میلیارد و 562 میلیون تومان در مرداد ماه رسیده است.

زکشت شش راس گوساله نر فروخت

گوساله نر از دیگر محصولات زکشت است که در مرداد ماه افزایش تعداد فروش داشته است. زکشت در تیر ماه 5 راس گوساله نر به فروش رسانده است که تعداد فروش شرکت در مرداد ماه به 6 راس رسید. همچنین نرخ فروش گوساله نر از 7 میلیون و 300 هزار تومان در تیر ماه به 10 میلیون و 75 هزار تومان در مرداد ماه رسیده است. بنابراین نرخ فروش گوساله نر در مرداد ماه نسبت به تیر ماه رشد 47 درصدی داشته است. افزایش قابل توجه در نرخ فروش گوساله نر موجب شده است درآمد حاصل از فروش گوساله نر از 36 میلیون تومان در تیر ماه به 64 میلیون تومان در مرداد ماه برسد.در واقع درآمد حاصل از فروش گوساله نر، رشد 28 میلیون تومانی داشته است.

بنابراین با توجه به افزایش مقدار فروش شیر و گوساله نر و همچنین نرخ فروش شیر و گوساله نر درآمد مرداد ماه زکشت افزایش داشته و از 4 میلیارد و 461 میلیون تومان به 5 میلیارد و 63 میلیون تومان رسیده است.

زکشت 36 درصد از درآمد برآوردی را پوشش داده است

زکشت برای سال مالی منتهی به اسفند 98 درامد 67 میلیارد و 379 میلیون تومانی پیش بینی کرده است. با توجه به درآمد 24 میلیارد و 274 میلیون تومانی زکست در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98، زکشت در 5 ماه 36% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

زکشت برای سال مالی 98 مقدار فروش 19 هزار تنی شیر را برآورد کرده است که در دوره 5 ماهه توانسته است 8 هزار و 656 تن شیر را به فروش برساند. در واقع 44% از مقدار فروش برآوردی شیر را محقق نموده است.

همچنین زکشت برای سال مالی 98 تعداد فروش 601 راس گوساله نر را برآورد کرده است که در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه تنها 32 راس گوساله نر به فروش رسانده است. به این ترتیب زکشت تنها 5% از فروش برآوردی گوساله نر را پوشش داده‌اند. 

 

ارسال نظر

تازه ها