کد خبر 62645

با اقتصاد بررسی می‌کند

شرکت نفت بهران در مرداد ماه درآمد 364 میلیارد تومانی ساخت که به دلیل کاهش نرخ فروش انواع روانکار درآمد شرکت نسبت به تیر ماه 21 میلیارد تومان کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، نفت بهران در مرداد ماه درآمد 364 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی شبهرن در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ یک هزار و 505 میلیارد تومان است.میانگین درآمد ماهانه شبهرن در سال مالی 97 مبلغ 197 میلیارد تومان است که میانگین درآمدی شبهرن در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 افزایش یافته است و به 301 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میانگین درامدی شبهرن در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد نسبت به سال مالی 97 مبلغ 104 میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد نفت بهران کاهش یافت

نفت بهران در مرداد ماه درآمد 364 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. نفت بهران در تیر ماه درآمد 384 میلیارد تومانی ساخته است که این میزان درآمد در مرداد ماه به 364 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد مرداد ماه نفت بهران نسبت به تیر ماه کاهش 21 میلیارد تومانی داشته است.

مقدار فروش انواع روانکار افزایش یافت

انواع روانکار محصول اصلی درآمد نفت بهران است. 93% از درآمد تجمیعی نفت بهران در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مربوط به فروش انواع روانکار است. بنابراین تغییرات اندک مقداری و ریالی در فروش انواع روانکار بر درآمد شرکت اثرگذار است.

به طور میانگین در هر ماه از سال 97 شبهرن 34 هزار و 634 مترمکعب انواع روانکار به فروش رسانده است که مقدار فروش انواع روانکار از شروع سال 98 با کاهش آغاز شده است اما مقدارفروش در خرداد ماه بالای 41 هزار مترمکعب قرار گرفت و در تیر ماه به 34 هزار و 466 مترمکعب رسیده است اما در مرداد ماه با افزایش قابل توجه به 46 هزار و 453 مترکعب رسید.

نرخ فروش انواع روانکار 28 درصد کاهش یافت

اما نرخ فروش انواع روانکار شبهرن در مرداد ماه مسیر کاهشی را طی کرده است. هر مترمکعب انواع روانکار به طور میانگین در سال 97 مبلغ 5 میلیون و 292 هزار تومان بوده که با طی کردن مسیر افزایشی در تیر ماه به بالاترین سطح خود رسید و در قیمت 10 میلیون و 371 هزار تومان به ازای هر متر مکعب قرار گرفت. اما قیمت هر متر مکعب انواع روانکار در مرداد ماه کاهش یافت و به 7 میلیون و 483 هزارتومان رسید. بنابراین نرخ فروش انواع روانکار 28% کاهش یافت.

بنابراین با توجه به کاهش 28 درصدی نرخ فروش انواع روانکار درآمد نفت بهران در مرداد ماه کاهش 21 میلیارد تومانی داشته و از 384 میلیارد تومان به 364 میلیارد تومان رسیده است.

برآورد درآمد 2 هزار و 500 میلیارد تومانی برای سال 98

بررسی درآمد 6 ساله نفت بهران نشان می‌دهد، نرخ رشد درآمد شرکت 6% است. بنابراین اینتظار می‌رود با توجه به نرخ رشد شش درصدی درآمد سال 98 شرکت به 2 هزار و 523 میلیارد تومان برسد. با توجه به ساخت درآمد یک هزار و 505 میلیارد تومانی در دوره 5 ماهه، نفت بهران توانسته 60% از درآمدی برآوردی سال 98 را محقق سازد.

همچنین نرخ رشد شش یاله سود ناخالصه نفت بهران 2% است و انتظار می‌رود با توجه به این نرخ رشد، سود ناخالص 733 میلیارد تومانی را در سال 98 محقق سازد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها