کد خبر 62516

بررسی گزارش مرداد ماه پاکشو

گروه صنعتی پاکشو در مرداد ماه درآمد 138 میلیارد و 104 میلیون تومانی ساخته است که نسبت به تیر ماه به دلیل کاهش مقداری در فروش، 52 میلیارد و 206 میلیون تومان کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پاکشو در مرداد ماه درآمد 138 میلیارد و 104 میلیون تومانی ساخته است و درآمد تجمیعی شرکت در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ 685 میلیارد و 458 میلیون تومان است.

میانگین درآمدی پاکشو در سال مالی منتهی به اسفند 97 مبلغ 99 میلیارد و 823 میلیون تومان است که میانگین درآمدی پاکشو در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 137 میلیارد و 92 میلیون تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمدی پاکشو رشد 37 میلیارد و 269 میلیون تومانی داشته است.

درآمد پاکشو در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. پاکشو در تیر ماه 190 میلیارد و 310 میلیون تومان درآمد داشته است که در تیر ماه به 138 میلیارد و 104 میلیون تومان رسیده است. بنابراین درآمد پاکشو 27% کاهش (52 میلیارد و 206 میلیون تومان کاهش) یافته است.

بررسی تغییرات فروش محصولات پاکشو

بررسی فروش محصولات پاکشو در مرداد ماه نسبت به تیر ماه نشان می‌دهد، به طور کلی در همه محصولات کاهش درآمد مشاهده می‌شود. بالاترین میزان کاهش درآمد مربوط به فروش مایعات است.

فروش مایعات در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش 31 میلیارد و 751 میلیون تومان داشته است. کاهش مبلغ فروش این محصول به دلیل کاهش نزدیک به 3 هزار تن فروش مایعات است. پاکشو در تیر ماه 11 هزار و 815 تن مایعات به فروش رسانده است که در مرداد ماه فروش مایعات با کاهش 2 هزار و 951 تنی به 8 هزار و 864 تن رسیده است. علاوه بر کاهش مقداری فروش، نرخ فروش مایعات در مرداد ماه نسبت به تیر 4% کاهش داشته است و به 9 میلیون و 239 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است.

فروش پودر و مایعات البسه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش 17 میلیارد و 911 میلیون تومان داشته است. کاهش مبلغ فروش این محصول به دلیل کاهش مقداری در فروش است. چرا که پاکشو در تیر ماه 8 هزار و 236 تن پودر و مایعات البسه فروش داشته است که این مقدار در مرداد ماه با کاهش بیش از 2 هزار تنی به 6 هزار و 90 تن رسیده است. کاهش مقداری فروش پودر و مایعات البسه در حالی است که نرخ فروش این محصول افزایش داشته است. نرخ فروش این محصول با رشد 2 درصدی داشته و به 9 میلیون و 15 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است.

علاوه بر کاهش مبلغ فروش در دو محصول ذکر شده، درآمد پاکشو از محل فروش سایر محصولات از 3 میلیارد و844 میلیون تومان در تیر ماه با کاهش 66 درصدی (معادل 2 میلیارد و 544 میلیون تومان) به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است

 

ارسال نظر

تازه ها