کد خبر 62243

با اقتصاد بررسی می‌کند

شرکت سایپا آذین در مرداد ماه درآمد 26 میلیارد و 97 میلیون تومانی ساخته است که نسبت به تیر ماه درآمد شرکت نزدیک به 9 میلیارد تومان کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت سایپا آذین در مرداد ماه درآمد 26 میلیارد و 97 میلیون تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی خاذین در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 درآمد 127 میلیارد و 251 میلیون تومانی داشته است.

میانگین درآمدی خاذین 3 میلیارد تومان کاهش یافت

خاذین به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 28 میلیارد و 605 میلیون تومان درآمد ساخته است و میانگین درآمدی خاذین در دروه 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 25 میلیارد و 450 میلیون تومان رسیده است. به عبارتی میانگین درآمدی خاذین در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 نسبت به میانگین سال 97 کاهش یافته است. به عبارتی میانگین درآمدی در این دوره کاهش سه میلیارد و 155 میلیون تومانی داشته است.

درآمد مرداد ماه 9 میلیارد تومان افت کرد

خاذین در مرداد ماه 26 میلیارد و 97 میلیون تومان درآمد داشته است که نسبت به تیر ماه درآمد شرکت کاهش یافته است. خاذین در تیر ماه 35 میلیارد و 88 میلیون تومان درآمد ساخته است. بنابراین درآمد مرداد ماه خاذین نسبت به تیر ماه کاهش 8 میلیارد و 992 میلیون تومانی داشته است.

بررسی جزییات فروش خاذین در مرداد ماه

بررسی تغییرات مبلغ فروش خاذین حاکی از آن است به طور کلی جز در دو محصول مجموعه صندلی x131 و مجموعه صندلی چانگان (H) در کلیه محصولات مبلغ فروش شرکت کاهشی است. بالاترین میزان کاهش مربطو به فروش مجموعه صندلی سایپا 111 (در قالب X100) است که فروش شرک 3 میلیارد و 691 میلیون تومان در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش داشته است و سپس مبلغ فروش مجموعه صندلی 232 (ساینا) و مجموعه صندلی 212 است که در مجموع کاهش 4 میلیارد و 508 میلیون تومانی داشته است. عمده ترین دلیل کاهش درآمد شرکت، کاهش تعداد فروش محصولات است.

اما علاوه بر کاهش‌ها، درآمد خاذین از محل فروش مجموعه صندلی X131 و مجموعه صندلی چانگان (H) به ترتیب افزایش 4 میلیارد و 539 میلیونی و 257 میلیونی داشته است.

اما به طور کلی برایند کاهش مبلغ فروش و افزایش مبلغ فروش محصولات، کاهش نزدیک به 9 میلیارد تومانی درآمد خاذین در مرداد ماه است که موجب شده است درآمد شرکت به 26 میلیارد و 97 میلیون تومان در مرداد ماه برسد.

 

ارسال نظر

تازه ها