کد خبر 62226

صورت مالی شش ماهه وبوعلی منتشر شد

شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 سود خالص 76 میلیارد و 236 میلیون تومانی ساخته است و برای هر سهم سود 476 ریالی شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سرمایه‌گذاری برای دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 صورت مالی دوره‌ای منتشر کرده است که برای این دوره درآمد عملیاتی 78 میلیارد و 820 میلیون تومانی شناسایی کرده است. همچنین با ساخت سود خالص 76 میلیارد و 237 میلیون تومانی  برای هر سهم سود خالص 476 ریالی ساخته است.

درآمد عملیاتی بوعلی 46 درصد افزایش یافت

درآمد عملیاتی وبوعلی در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 با رشد 46 درصدی (معادل 24 میلیارد و 925 میلیون تومان) به 78 میلیارد و 820 میلیون تومان رسیده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی وبوعلی نیز در این دوره با رشد 26 درصدی (معادل 663 میلیون تومان) به 3 میلیارد و 209 میلیون تومان رسیده است. بنابراین رشد درآمدهای عملیاتی بیشتر از رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بوده و این امر موجب افزایش حاشیه سود وبوعلی شده است. وبوعلی در دوره 6 ماهه منتهی به مرداد 98 سود عملیاتی 75 میلیارد و 611 میلیون تومانی ساخته است که نسبت به دوره قبل رشد 47 درصدی داشته است.

بررسی جزییات درآمدی و هزینه وبوعلی

درآمد سود سهام و سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها دو منبع درآمدی وبوعلی به شمار می‌روند. وبوعلی از محل درآمد سود سهام در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98، مبلغ 41 میلیارد و587 میلیون تومان درآمد ساخت و از محل سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها درآمد 37 میلیارد و 232 میلیون تومانی ساخته است. سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها با رشد 12 برابری نسبت به دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 به 37 میلیارد و 232 میلیون تومان رسیده است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی مهمترین بخش هزینه‌ای سرمایه‌گذاری بوعلی را شامل می‌شود. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 26درصدی داشته است و به 3میلیارد و 208 میلیون تومان رسیده است. همچنین سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی با رشد 132 درصدی به 625 میلیون تومان رسیده است.

افزایش حاشیه وبوعلی

بنابراین با توجه به افزایش درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و همچنین کاهش اندک هزینه‌ها وبوعلی سود خالص 76 میلیارد و 237 میلیون تومانی ساخته است. علاوه بر آن بررسی حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص نشان می‌دهد، در هر دو مورد شاهد رشد یک درصدی حاشیه سود بوده‌ایم. حاشیه سود عملیاتی با رشد یک درصدی از 95% در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 97 به 96% در دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 رسیده است. حاشیه سود خالص نیز در همین دوره با رشد یک درصدی به 97% رسیده است.

بنابراین با توجه به افزایش درآمد عملیاتی و افزایش حاشیه سود در این دوره، سرمایه‌گذاری بوعلی برای هر سهم سود خالص 476 ریالی ساخته است که نسبت به دوره شش ماهه منتهی به مرداد 97 افزایش 47 درصدی داشته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها