کد خبر 61800

بررسی گزارش ماهانه یک شرکت لیزنیگی

شرکت لیزینگ رایان سایپا در مرداد ماه 61 میلیارد و 880 میلیون تومان درآمد ساخت که نسبت به تیر ماه درآمد شرکت افزایش یافت. اما تعداد و مبلغ تسهیلات واگذاری شرکت کاهش یافت که در واقع نشان از کاهش منابع درآمدی شرکت دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، لیزینگ رایان سایپا در مرداد ماه درامد 61 میلیارد و 880 میلیون تومانی شناسایی کرده است. هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده رایان سایپا در مرداد ماه 30 میلیارد و 824 میلیون تومان است. بنابراین تراز درآمدی لیزینگ رایان سایپا در مرداد ماه مثبت 31 میلیارد و 55 میلیون تومان است.

میانگین درآمدی رایان سایپا در سال 97 مبلغ 64 میلیارد و 207 میلیون تومان است. میانگین درآمدی لیزینگ رایان سایپا در دروه 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 56 میلیارد و 768 میلیون تومان رسیده است و میانگین هزینه‌ای لیزینگ رایان سایپا در سال 97 مبلغ  34 میلیارد و 591 میلیون تومان است که در دوره 5 ماه منتهی به مرداد 98 به 31 میلیارد و 336 میلیون تومان است.

افزایش درآمد ولساپا در مرداد ماه

درآمد مرداد ماه لیزینگ رایان سایپا در مرداد ماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته است. ولساپا در تیر ماه درآمد 56 میلیارد و 290 میلیون تومانی ساخته است که در مرداد ماه درآمد ولساپا به 61 میلیارد و 880 میلیون تومانی رسیده است. بنابراین درآمد ولساپا در مرداد ماه نسبت به تیر ماه رشد 5 میلیارد و 589 میلیون تومانی داشته است. اما همچنان درآمد ولساپا نسبت به میانگین درآمدی شرکت در سال 97 کمتر است و همچنین درآمد خرداد ماه شرکت که 79 میلیارد و 819 میلیون تومان است، سقف درآمدی ولساپا در سال 98 به شمار می‌رود که درآمد مرداد ماه شرکت فاصله 18 میلیارد تومانی با سقف درآمدی دارد.

هزینه تامین منابع مالی ولساپا کاهش یافت

اما هزینه تامین مالی شرکت در مرداد ماه 30 میلیارد و 824 میلیون تومان است که نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. هزینه تامین مالی ولساپا مبلغ 35 میلیارد و 273 میلیون تومان است که در مرداد ماه به 30 میلیارد و 824 میلیون تومان رسیده است. همچنین میانگین هزینه تامین مالی ولساپا در سال 97 مبلغ 34 میلیارد و 591 میلیون تومان است که این میانگین در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 به 31 میلیارد و 336 میلیون تومان رسیده است.

بنابراین با توجه به افزایش درآمد شناسایی شده ولساپا در مرداد ماه و کاهش هزینه ولساپا در این ماه نسبت به تیر ماه، تراز درآمدی ولساپا افزایش یافته است و از 21 میلیارد و 17 میلیون تومان در تیر ماه به 31 میلیارد و 55 میلیون تومان در مرداد ماه رسیده است.

تعداد کالاهای واگذاری لیزینگ رایان سایپا کاهش یافت

ولساپا در ابتدای سال با واگذاری 30 دستگاه خودرو کمترینم میزان خودرو را واگذار کرده است و با بهبود این روند با واگذاری 569 خودرو در تیر ماه، بالاترین تعداد واگذاری را داشته است. اما در مرداد ماه تعداد واگذاری خودرو ولساپا به 231 دستگاه رسیده است که این تعداد نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. کاهش تعداد واگذاری در واقع نشان از کاهش درآمد فعلی شرکت دارد. کاهش تعداد خودروهای واگذاری موجب شده است مبلغ تسهیلات واگذاری شرکت، از 9 میلیارد و 112 میلیون تومان در تیر ماه به 3 میلیارد و 696 میلیون تومان در مرداد ماه برسد. که درواقع تهدیدی برای درآمدهای اتی شرکت به شمار می‌رود.

 

ارسال نظر

تازه ها