کد خبر 61786

گزارش ماهانه یک متانول ساز نشان داد

پتروشیی زاگرس در مرداد ماه با توجه به اینکه نرخ فروش متانول کاهش یافت، درآمد 995 میلیارد تومانی ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پتروشیمی زاگرس در مرداد ماه با فروش 351 هزار تن متانول به نرخ 2 میلیون و 819 هزار تومان به ازای هر تن، درآمد 995 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی پتروشیمی زاگرس در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98، مبلغ 3 هزار و 377 میلیارد تومان است.

میانگین درآمد ماهانه پتروشیمی زاگرس در سال مالی منتهی به اسفند 97 مبلغ 615 میلیارد تومان و میانگین درآمد ماهانه زاگرس در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ 675 میلیارد تومان است. به این ترتیب میانگین درآمدی پتروشیمی زاگرس در 5 ماه اول سال 98، مبلغ 60 میلیارد تومان افزایش یافته است.

ساخت درآمد 995 میلیارد تومانی در یک ماه

درآمد مرداد ماه پتروشیمی زاگرس به بالاترین میزان خود طی چند ماه اخیر رسیده است. پتروشیمی زاگرس در تیر ماه مبلغ 608 میلیارد تومان درآمد ساخته است و درآمد زاگرس در مرداد ماه با افزایش 387 میلیارد تومانی به 995 میلیارد تومان رسیده است.

نرخ فروش متانول کاهش یافت

نرخ فروش متانول پتروشیمی زاگرس در تیر ماه به ازای هر تن مبلغ 3 میلیون تومان بوده که در مرداد ماه به 2 میلیون و 819 هزار تومان رسیده است. بنابراین نرخ فروش متانول پتروشیمی زاگرس در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش 188 هزار تومانی داشته است.

مقدار فروش متانول 150 هزار تن افزایش یافت

اما برخلاف کاهش کاهش نرخ فروش متانول، مقدار فروش متانول با رشد همراه بوده است. پتروشیمی زاگرس در تیر ماه مقدار 200 هزار تن متانول به فروش رسانده است که این مقدار در مرداد ماه به 351 هزار تن رسیده است. بنابراین مقدار فروش متانول زاگرس رشد بیش از 150 هزار تنی داشته است.

بنابراین افزایش در مقدار فروش متانول موجب شده است درآمد 602 میلیارد تومانی زاگرس از محل فروش متانول در تیر ماه به 989 میلیارد تومان در مرداد ماه برسد. این مقدار افزایش در مبلغ درآمد در حالی رخ داده است که نرخ فروش متانول 6% کاهش یافته است.

فاصله زاگرس با براوردهای 98

پتروشیمی زاگرس برای سال مالی منتهی به اسفند 98 مقدار فروش 5 میلیون تومانی را پیش بینی کرده است. زاگرس طی فروش 5 ماهه، یک میلیون و 401 تن محصول به فروش رسانده است. بنابراین زاگرس توانسته است 28% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. با توجه به اینکه 5 ماه از سال مالی 98 گذشته است انتظار می‌رود زاگرس 42% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. بنابراین مقدار فروش زاگرس در 5 ماه، فاصله 14 درصدی با میزان فروش براوردی دارد.

همچنین زاگرس برای سال مالی مبلغ 8 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است. زاگرس طی 5 ماه درآمد 2 هزار و 898 میلیارد تومانی را محقق ساخته است بنابراین 36% از درآمد برآوردی را پوشش داده است. بنابراین طی 5 ماه، 6% با مبلغ درآمدی 12 ماهه فاصله دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها