کد خبر 60986

گزارش مرداد ماه افق کوروش بررسی شد

فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در مرداد ماه درآمد 731 میلیارد تومانی ساخته است. این در حالی است که میانگین درآمدی افق در سال 97 مبلغ 437 میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش در مرداد ماه درآمد 731 میلیارد تومان ساخته است. بخش اصلی درآمد شرکت را پروتئینی، خوراکی‌ها و مواد شوینده تشکیل می‌دهند. درآمد تجمیعی افق کوروش در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98، مبلغ 2 هزار و 933 میلیارد تومان است.

افزایش نرخ فروش محصولات افق

فروشگاه زنجیره افق به دلیل فعالیت در زمینه کالاهای اساسی خانوار، از شرایط تورمی تاثیر مستقیم می‌گیرد و بر نرخ فروش محصولات این شرکت اثرگذار است. در میان عمده محصولات شرکت افق زنجیره‌ای کورشو، گروه خوراکی، پروتئینی و شوینده، اهمیت قال توجهی داشته و بخش اعظم درآمد شرکت از این گروه تأمین می‌شود. بررسی نرخ فروش محصولات گروه خوراکی، پروتئینی و شوینده حاکی از آن است که هر سه گروه در طی 5 ماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند.

نرخ فروش گروه خوراکی از میانگین قیمتی 97 تا مرداد 98 افزایش 41 درصدی داشته است. میانگین نرخ فروش انواع خوراکی در سال 97 مبلغ 5 هزار و 391 تومان بوده که در مرداد 98 این قیمت با رشد 41 درصدی به 7 هزار و 613 تومان رسیده است.

نرخ فروش پروتئینی از میانگین قیمتی 97 تا مرداد 98 افزایش 50 درصدی داشته است میانگین نرخ فروش پروتئینی در سال 97 مبلغ 6 هزار و 54 تومان بوده که در مرداد 98 این قیمت با رشد 50 درصدی به 9 هزار و 102 تومان رسیده است.

نرخ فروش انواع شوینده در این دوره نیز با رشد 37 درصدی همراه بوده و از 7 هزار و 956 تومان به 10 هزار و 932 تومان در مرداد رسیده است. بنابراین در عمده محصولات افق کوروش افزایش نرخ فروش محصولات مشاهده شده است.

افزایش مقداری فروش محصولات افق

مقدار فروش محصولات اصلی افق کوروش در مرداد ماه نسبت به میانگین فروش 97 و تیر ماه افزایشی بوده است. به طور مثال میانگین فروش شوینده در سال 97، 11 میلیون عدد بوده که در مرداد ماه به 13 میلیون عدد رسیده است. همچنین در تیر ماه مقدار فروش شوینده افق تعداد 11 میلیون و 352 هزار عدد بوده که در مرداد ماه به 13 میلیون و 370 هزار عدد رسیده است. در دو محصول دیگر اصلی افق کوروش افزایش مقداری فروش مشاهده می‌شود.

درآمد افق 145 میلیارد تومان افزایش یافته است

با توجه به افزایش مقداری و نرخ فروش محصولاتف درآمد افق کوروش نیز افزایش یافته است. میانگین درامد ماهانه افق در سال 97 مبلغ 437 میلیارد تومان است که درآمد ماهانه افق در سال 98 به دلیل افزایش مقداری فروش و افزایش نرخ فروش محصولات با رشد همراه بوده است. افق در مرداد ماه درآمد 731 میلیارد تومانی ساخته است که از میانگین درآمدی در سال 97 مبلغ 295 میلیارد تومان و نسبت به تیر ماه 145 میلیارد تومان درامد بالاتری ساخته است.

اثر مهار تورم بر درامد شرکت‌ها

با توجه به نرخ نروم اعلامی از سوی مرک آمار ایران، ثبات در افزایش عمومی سطح قیمت‌ها می‌تواند نشانی از افزایش مقداری فروش شرکت در مرداد ماه باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مهار نرخ ارز و ثبات در بازار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مهار شده و با ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار، شاهد افزایش مقدار فروش در کالاهای اساسی باشیم. گرچه اثرات ریالی بر درآمد شرکت کاهش می‌یابد، اما افزایش مقدار فروش می‌تواند بر درآمد شرکت اثرگذار باشد. که در یک چرخه اقتصادی می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش مقداری تولید و افزایش مصرف و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها