کد خبر 59820

بررسی صورت مالی سه ماهه اول سال 98 شیشه‌سازها

بررسی صورت مالی سه ماهه منتهی به خرداد 98 نشان داده است که شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی بالاترین درامد را در بین چهار شرکت مورد بررسی ساخته است و شرکت سایپا شیشه زیان خالص شناسایی کرده است.

بررسی درآمد شیشه‌سازها

بررسی درآمد عملیاتی شرکت‌های فعال در گروه فرآورده‌های نسوز حاکی از آن است که شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با درآمد 45 میلیارد و 479 میلیون تومان بالاترین درآمد را در این گروه داشته است و شرکت سایپا شیشه با درآمد 15 میلیارد و 585 میلیون تومانی کمترین میزان درآمد را در این دوره ساخته است. این در حالی است که شرکت شیشه و گاز در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 بالاترین درآمد را داشته است.

به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال 97 و ادامه این روند در سال 98 به طور کلی در کلیه صنایع شاهد اثرات ریالی بر دآمدها بوده‌ایم. از این رو در اسن گروه نیز شاهد اثرات ریالی بر درآمدها هستیم. به همین دلیل درآمد شرکت‌های شیشه ساز با رشد همراه بوده که در این میان بالاترین میزان افزایش درآمد مربوط به کرازی است که درآمد شرکت با 36 میلیارد و 602 میلیون تومان (معادل 412% افزایش) به 45 میلیارد و 479 میلیون تومان رسیده است. اما کمترین میزان افزایش درآمد مربوط به سایپا شیشه است که با رشد چهار میلیارد تومانی به 15 میلیارد و 585 میلیون تومان رسیده است.

1

بررسی سود خالص شیشه‌ساز‌ها

با توجه به هزینه‌های شرکتها در نهایت ساخت سود خالص و مقایسه سود خالص شرکت نشان از آن دارد که کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی با ساخت سود خالص 18 میلیارد و 77 میلیون تومانی بالاترین میزان سود خالص را ساخته است اما در این میان شرکت سایپا شیشه زیان خالص یک میلیارد و 132 میلیون تومانی دردوره سه ماهه نخست سال داشته است. 

مقایسه سود خالص شرکت‌ها نشان می‌دهد، سود خالص کرازی بالاترین میزان افزایش را در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 داشته است و سود خالص کرازی 17 میلیارد و 204 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین شرکت شیشه سایپا گرچه زیان خالص شناسایی کرده است اما مقایسه ان با زیان خالص دوره قبل نشان می‌دهد، زیان خالص در سه ماهه اول 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است و سود خالص سایپا شیشه 873 میلون تومان افزایش یافته است.

2

بررسی حاشیه سود خالص شیشه ساز‌ها

با توجه به سود خالص شرکت‌ها و درآمدهای ساخته شده در دوره سه ماهه اول 97 و 98 حاکی از افزایش حاشیه سود درآمد شرکت‌های شیشه ساز است که در این میان حاشیه سود کگاز از 11% در سه ماهه اول 97 به 43% رسیده است که بالاترین درصد رشد حاشیه سود خالص را به خود اختصاص داده است.

ارسال نظر

تازه ها