کد خبر 59732

با اقتصاد بررسی می‌کند

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 برای هر سهم سود 65 تومانی شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت) در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 با رشد 175 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل درآمد عملیاتی 304 میلیارد تومانی ساخته است و هزینه‌های عملیاتی شرکت در این دوره با رشد 359 درصدی (معادل 20 میلیارد تومان) به 26 میلیارد تومان رسیده است.

باتوجه به تغییرات درآمد عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی وصنعت سود عملیاتی 278 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره 9 ماهه سال قبل، رشد 165 درصدی داشته است.

سود خالص وصنعت در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 با رشد 179 درصدی (معادل 187 میلیارد تومان) به 292 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین وصنعت در این دوره برای هر سهم سود 65 تومانی شناسایی کرده است.

برسی عوامل رشد درآمدی و هزینه‌ای وصنعت

درآمد عملیاتی وصنعت به دلیل افزایش 405 درصدی افزایش سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت. سود فروش سرمایه‌گذاری‌های وصنعت از 52 میلیارد تومان در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 97 به 263 میلیارد و 503 میلیون تومان تومان در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 رسیده است.

هزینه عملیاتی وصنعت شامل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی است که در سال 97 و 98 به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با رشد 359 درصدی همراه بوده و به 25 میلیارد و 843 میلیون تومان در 9 ماهه سال جاری رسیده است.

علاوه بر رشد درآمد حاصل از سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها افزایش 14 میلیارد و 423 میلیون تومانی سایر درآمدهای غیر عملیاتی به رشد سود خالص کمک کرده است.

بررسی حاشیه سود

حاشیه سود عملیاتی وصنعت به دلیل افزایش هزینه عملیاتی، از 95% به 91% در دوره 9 ماهه منتهی به اردیبهشت 98 رسیده است اما حاشیه سود خالص در همین دوره از 95% به 96% رسیده است که دلیل آن افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی وصنعت است.

نکته قابل توجه در ترازنامه

موجودی نقد: موجودی نقد وصنعت از 716 میلیون تومان در دوره 9ماهه منتهی به اردیبهشت 98 با رشد 152 درصدی به یک میلیارد و 808 میلیون تومان رسیده است.

سرمایه‌گذاری‌های: سرمایه گذاری کوتاه مدت وصنعت با رشد 58 درصدی به 800 میلیارد تومان رسیده است و سرمایه‌گذاری بلند مدت وصنعت با کاهش 6% به 118 میلیارد تومان رسیده است. درواقع تمرکز وصنعت در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بوده و با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری و حاشیه سود بالای شرکت، می‌توان به سال مالی 98 و 99 خوشبین بود.

 

ارسال نظر

تازه ها