کد خبر 59692

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌های غذایی

در میان چهار شرکت‌های غذایی فعال در گروه انواع خوراکی، صنعتی مینو کمترین سود را برای هر سهم و بیسکویت گرجی بیشترین سود را در سه ماهه اول 98، برای هر سهم شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت‌های غذایی در اواخر سال 97 و در سال 98 به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات با رشد درآمد همراه بوده‌اند. بررسی درآمد شرکت‌های غذایی حاکی از ان است که شرکت صنعتی پارس مینو با درآمد 94 میلیارد و 271 میلیون تومانی در سه ماهه اول 98 بالاترین میزان درآمد را ساخته است و شرکت صنایع غذایی مینو شرق با ساخت درآمد 24 میلیارد و 848 میلیون تومانی کمترین میزان درآمد را ساخته است.

مقایسه درآمد شرکت‌های غذایی در سه ماهه اول 98 نسبت به سه ماهه 97 نشان می‌دهد، درآمد یا افزایش 32 میلیارد و 714 میلیون تومانی غپینو بالاترین میزان افزایش درآمد را در بهار 98 نسبت به بهار 97 داشته است اما در بالاترین درصد افزایش درآمد متعلق به شرکت بیسکویت گرجی است. درآمد بیسکویت گرجی از 10 میلیارد و 334 میلیون تومان در یهار 97 با رشد 247 درصدی (معادل 25 میلیارد و 557 میلیون تومانی) به 35 میلیارد و 890 میلیون تومان در بهار 98 رسیده است.

 

غگرجی بالاترین درصد افزایش سود خالص را رقم زده است

سود خالص شرکت‌های غذایی در بهار 98 نشان می‌دهد، صنعتی پارس مینو با سود خالص 12 میلیارد و 130 میلیون تومان بیشترین مبغ سود خالص را ساخته است و صنایع غذایی مینو شرق با سود خالص سه میلیارد و 32 میلیون تومانی، کمترین میزان سودخالص را ساخته است.

اما سود خالص بیسکویت گرجی با افزایش چهار میلیارد و 630 میلیون تومانی بیشترین افزایش سود خالص را در بهار 98 نسبت به بهار 97 رقم زده است و با این مزیان افزایش، بالاترین درصد افزایش سود خالص را داشته است.

این در حالی است که غپینو با افزایش 7 میلیارد و 630 میلیونی سود خالص بالاترین میزان افزایش سود خالص را در بهار 98 نسبت به بهار 97 داشته است.

 

ساخت سود برای هر سهم خلاف درآمدهای عملیاتی

با توجه تغییرات درآمدی و سود‌های خالص ساخته شده، شرکت بیسکویت گرجی با شناسایی سود 248 ریالی برای هر سهم در بهار 98 بالاترین میزان سود را برای هر سهم شناسایی کرده است و علی رغم داشتن بالاترین میزان درآمد از سوی شرکت صنعتی پارس مینو، این شرکت کمترین میزان یود را برای هر سهم شناسایی کرده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها