کد خبر 59552

بررسی عملکرد ماهانه وپارس

تراز درآمدی بانک پارسیان از منفی 241 میلیارد تومان در فروردین ماه به منفی 206 میلیارد تومان در تیر ماه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بانک پارسیان در تیر ماه 816 میلیارد تومان از محل اعطای تسهیلات درآمد کسب نموده است و یک هزار و 22 میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری اعطا نموده است. همچنین بانک پارسیان در این ماه 85 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده و مبلغ چهار هزار و 542 میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است.

همچنین سپرده‌های تجمیعی بانک پارسیان در چهار ماه اول سال 98، مبلغ 282 هزار و 636 میلیارد تومان و تسهیلات اعطایی تجمیعی بانک مبلغ 31 هزار و 117 میلیارد تومان است. درآمد تجمیعی بانک پارسیان در چهار ماه اول سال 98 مبلغ 3 هزار و 511 میلیارد تومان و سود سپرده‌های پرداختی وپارس در این دوره چهار هزار و 341 میلیارد تومان است.

کاهش تسهیلات اعطایی بانک پارسیان

سپرده‌های جذب شده به عنوان منابع درآمدی بانک بوده که از فروردین ماه تا تیر ماه روند صعودی را طی کرده و از 44 هزار و 642 میلیارد تومان در فروردین ماه به 85 هزار و 28 میلیارد تومان در تیر ماه رسیده است. اما تسهیلات اعطایی که تخصیص منابع درآمدی به شمار می‌رود، در فروردین ماه 8 هزار و 682 میلیارد تومان بوده و در تیر ماه به 4 هزار و 542 میلیارد تومان رسیده است. درواقع نسبت تسهیلات به سپرده کاهش چشمگیری داشته است.

نسبت تسهیلات به سپرده در بانک پارسیان از 19% به 11% رسیده است. کاهش تهسیلات اعطایی منجر به کاهش درآمدهای مشاع بانک خواهد شد. این درحالی است که بخش زیادی از سپرده‌های جذب شده برای بانک هزینه‌بر بوده و موجب می‌شود هزینه سپرده‌های جذب شده بانک نسبت به درآمدهای منابع کاهش یابد و بانک را با کاهش در سود ناخالص و یا زیان‌ده شدن نزدیک کند.

تراز درآمدی منفی وپارس

درآمد پارسیان از محل تسهیلات اعطا شده از فروردین ماه تا تیر ماه 98 روند کاهشی داشته به طوری که از 916 میلیارد تومان در فروردین ماه به 816 میلیارد تومان در تیر ماه رسیده است. درواقع کاهش 100 میلیارد تومانی داشته است. سود اعطا شده به سپرده‌ها نیز از فروردین ماه تا تیر ماه روند نزولی داشته و بیش از 100 میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین تراز درآمدی بانک پارسیان از منفی 241 میلیارد تومان به منفی 206 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین تراز درآمدی بانک بهبود یافته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها