کد خبر 59512

در بهار 98 روی داده است

در بهار 98، به دلیل افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، زیان خالص یک میلیارد و 198 میلیون تومانی به سود خالص 37 میلیون تومانی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد در سه ماهه اول 98 با فروش 35 هزار و 703 تن فروش درآمد 14 میلیارد و 427 میلیون تومانی ساخته است، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی قشیر در این دوره 12 میلیارد و 843 میلیونی است که با این میزان بهای تمام شده، سود ناخالص قشیر یک میلیارد و 584 میلیون تومان است.

مقدار فروش قشیر به 37 هزار و 703 تن رسید

نرخ‌گذاری محصولات شرکت بواسطه دولت انجام می‌گیرد، بنابراین تغییرات قیمتی محصولات قشیر به دولت وابسته از این رو تغییر درآمد قشیر به افزایش مقداری فروش بستگی دارد. بررسی مقدار فروش قشیر حاکی از آن است که مقدار فروش قشیر از ابتدای سال 97 تا کنون افزایش یافته است. مقدار فروش قشیر از 11 هزار و 440 تن در چهار ماه اول 97 به 35 هزار و 703 تن در چهار ماه اول 98 رسیده است.

قشیر به سود دهی رسید

درآمد عملیاتی قشیر با 192 درصدی به 14 میلیارد و 427 میلیون تومان رسیده است و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 180 درصدی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 به 12 میلیارد و 843 میلیون تومان رسیده است. بنابراین رشد درامدهای عملیاتی شرکت بیشتر از بهای تمام شده شرکت بوده و این امر حاشیه سود شرکت را افزایش داده است. سود ناخالص قشیر با رشد 353 درصدی به یک میلیارد و 584 میلیون تومانی رسیده است.

قشیر در سه ماهه اول 97، به دلیل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی 756 میلیون تومانی، زیان 403 میلیون تومانی شناسایی کرده است. اما در سه ماهه اول 98 به دلیل رشد درآمدهای عملیاتی شرکت، زیان عملیاتی برطف شده و به سود 452 میلیون تومانی رسیده است.

قشیر در سه ماهه اول 97 زیان خالص یک میلیارد و 198 میلیون تومانی ساخته است که در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 به دلیل کاهش 48 درصدی هزینه مالی (معادل کاهش 390 میلیون تومان) و افزایش درآمدهای عملیاتی، به سود خالص تبدیل شده است. بنابراین قشیر در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 سود خالص 36 میلیون و 900 هزار تومانی ساخته است.

اثر نرخ فروش بر درآمد شرکت

قشیر برای سال 98 درآمد 126 میلیارد تومانی برآورد کرده است که در دوره 4 ماهه منتهی به تیر 98، 16% از درآمد براوردی را محقق ساخته است. قشیر برای سال 98 مقدار 76 هزار و 597 تن فروش برآورد کرده است که در دوره چهار ماهه اول 98 نزدیک به 47% از مقدار فروش را برآورد کرده است. بنابراین دلیل اصلی فاصله درآمد عملیاتی محقق شده و برآوردی، فاصله نرخ فروش است و در صورت تغییرات و افزایش نرخ فروش می‌توان انتظار درآمد شرکت افزایش یافت.

نکته مثبت صورت مالی قشیر

سود خالص: مهمترین رویداد در صورت مالی سه ماهه اول 98 قشیر، رفع زیان خالص شرکت است. درآمد عملیاتی قشیر در سه ماهه اول 98 افزایش چشمگیر داشته که موجب شده زیان خالص قشیر رفع شده و به سود خالص برسد.

 

ارسال نظر

تازه ها