کد خبر 59446

با اقتصاد بررسی می‌کند

درآمد شرکت کشت و دام قیام اصفهان در تیر ماه با افزایش چهار درصدی نسبت به خرداد ماه به 17 میلیارد و 121 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره چهار ماهه منتهی به خرداد 98 مبلغ 66میلیارد و 810 میلیون تومان درآمد ساخته است. محصول اصلی شرکت شیر است که در چهار ماه اول سال با فروش 24 هزار و 606 تن شیر درآمد 56 میلیارد و 245 میلیون تومانی ساخته است. بنابراین 84% از درآمد زقیام از محل فروش شیر است. بنابراین تغییر مقداری و نرخ فروش بر درآمد شرکت می‌تواند اثرگذار باشد.

زقیام بالاتر از میانگین ماهانه درآمد ساخت

درآمد ماهانه زقیام از ابتدای سال جاری تا کنون در حال افزایش بوده و درآمد 14 میلیارد و 293 میلیون تومانی زقیام به 17 میلیارد و 121 میلیون تومان در تیر ماه رسیده است. بنابراین میانگین درآمد ماهانه زقیام در چهار ماه اول سال جاری 16 میلیارد و 209 میلیون تومان است. که زقیام در تیر ماه بالاتر از میانگین ماهانه درآمد ساخته است.

مقدار فروش شیر زقیام کاهش یافت

شیر به عنوان محصول اصلی زقیام، 84 درصد از درآمد چهار ماهه زقیام را تشکیل می‌دهد. بررسی روند تولید حاکی از کاهش مقدار تولید شیر از فروردین تا کنون بوده، همچنین مقدار فروش شرکت از شش هزار و 466 تن به پنج هزار و 469 تن در تیر ماه رسیده است. اما نرخ فروش شیر از 21 میلیون و 445 هزار ریال (به ازای هر تن) در فروردین ماه به 23 میلیون و 763 هزار ریال (به ازای هر تن) در تیر ماه رسیده است. بنابراین علی‌رغم کاهش مقداری فروش شیر، نرخ فروش شیر کاهش یافته است.

کاهش مقداری فروش شیر موجب شده است درآمد حاصل از شیر شرکت زقیام، کاهش یابد. زقیام از محل فروش شیر در فروردین ماه درآمد 13 میلیارد و 866 میلیون تومانی داشته که در تیر ماه به 13 میلیارد و 501 میلیون تومان رسیده است.

درآمد زقیام 605 میلیون تومان افزایش یافت

اما با توجه به کاهش درآمد زقیام از محل فروش محصول اصلی، درآمد کلی زقیام افزایش یافته است. بررسی منابع درآمدی زقیام حاکی از آن است که دیگر منابع به رشد درآمدی زقیام کمک کرده است. گندم و چربی ، پروتئین ، بار میکروبی به رشد درآمدی زقیام کمک کرده است. زقیام از محل فروش این محصولات در تیر ماه درآمد یک میلیارد و 192 میلیون تومانی ساخته است. بنابراین درآمد شرکت از محل فروش این محصولات رشد کرده و از 16 میلیارد و 516 میلیون تومان در خرداد ماه به 17 میلیارد و 121 میلیون تومان در تیر ماه رسیده است و 4%  (معادل 605 میلیون تومان) نسبت به خرداد ماه افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها