کد خبر 59414

سال خوب فولاد

هفته‌نامه سهامدار در جدیدترین شماره خود به بررسی وضعیت شرکت‌های فولادی فعال در بورس پرداخته است.

 با شروع روند تحریمی و کند شدن صادرات محصولات، شرکت‌ها در معرض خطر کاهش مقداری فروش قرار گرفته و افزایش نرخ فروش محصولات، شرایط را برای جبران کاهش درآمد شرکت‌ها فراهم نموده است. با آغاز سال 98 و تشدید تحریم‌ها و کند شدن روند نقل و انتقال پولی برای شرکت‌های صادرات محور، همواره نگرانی در رابطه با کاهش شدید مقدار فروش شرکت‌ها و کاهش درآمد آن‌ها وجود داشت. بازار همواره با پیگیری گزارشات ماهانه، به دنبال پیدا کردن اثرات تحریمی بوده است. گزارش اردیبهشت برخی از شرکت‌ها به طور کلی افزایش مقداری فروش را نشان داده است و تا حدودی نگرانی در مورد اثرات تحریمی کاهش یافته است.

با انتشار صورت مالی سه ماهه منتهی به خرداد 98 و مخابره کردن اخبار خوب، بازار روند صعودی به خود گرفته است. در میان صنایع مختلف که بازار به دنبال اثرات تحریمی بوده است، صنعت فولاد نیز در دیدرس بازار قرار داشت که گزارشات ماهانه و به طور خاص گزارشات اردیبهشت ماه حاکی از تاثیرات حداقلی شرایط تحریمی بر روند فروش شرکت‌ها بوده است. پس از گزارشات سه ماهه، انتشار صورت مالی میان دوره‌ای سه ماهه منتهی به خرداد 98 نیز رونق چشمگیر بازار فولادی را در پی افزایش مقداری فروش و نرخ فروش محصولات در بر داشت که در نهایت شرایط را برای افزایش سود خالص شرکت‌های فولادی در سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد.

1

2

فولاد نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان سود خالص ساخت

بررسی سود خالص شرکت‌های فولادی نشان می‌دهد به طور میانگین سود خالص فولادی‌ها در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 239 درصدی را تجربه کرده‌ است. در میان تمامی فولادسازان، فولاد مبارکه اصفهان با ساخت سود خالص 3765 میلیارد تومانی، بالاترین میزان سود خالص را ساخته و سود خالص فولاد آلیاژی ایران با رشد 788 درصدی از 13 میلیارد تومان به 114 میلیارد تومان رسیده و بالاترین درصد افزایش سود خالص را به خود اختصاص داده است.

3

فخوز بالاترین سود خالص را برای هر سهم شناسایی کرد

براساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ارائه شده و افزایش سود خالص شرکت‌های فولادی، سودهای تقسیمی برای هر سهم نیز رشد قابل توجه داشته است.

شرکت فولاد خوزستان با شناسایی سود 617 ریالی برای هر سهم بالاترین مبلغ سود را برای هر سهم شناسایی کرده است. سود هر سهم فخوز از 282 ریال در سه ماهه منتهی به خرداد 97 با رشد 119 درصدی به 617 ریال در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است.

همانند افزایش مبلغ سود خالص، شرکت فولاد آلیاژی ایران بالاترین میزان افزایش سود خالص برای هر سهم را رقم زده و با رشد 700 درصدی برای هر سهم سود 208 ریالی شناسایی کرده است.

4

وضعیت تولیدات، صادرات، واردات و مصرف ظاهری فولاد در بهار 97 و 98

5

 

*مصرف ظاهری:تولید و واردات فولاد منهای صادرات.

سهم هر محصول از تولیدات، واردات و صادرات در بهار 98

6

تغییرات فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)

فولاد مبارکه اصفهان در سال جاری تا پایان تیرماه 13,118میلیارد تومان درآمد از محل فروش انواع محصولات به دست آورده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رقم 6,563 میلیارد تومانی تغییرات مثبت 100 درصدی داشته است.

تولید محصولات 8 درصد و مقدار فروش 5 درصد رشد کرده است. با توجه به تغییرات اندک تولید و فروش علت اصلی در افزایش قابل توجه درآمد افزایش در نرخ فروش انواع محصولات بوده است.

بر اساس نموداری که در ادامه آورده شده بیشترین افزایش نرخ در میان تولیدات فولاد مبارکه به محصولات پوشش‌دار با 167 درصد رشد تعلق دارد. پس از آن محصولات گرم با 102 درصد، محصولات سرد با 90 درصد و سایر محصولات با 93 درصد رشد قیمتی در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

در مجموع صادرات سه ماهه نخست سال جاری فولاد از نظر مقداری رشد یک درصدی و از نظر مبلغ فروش صادراتی رشد 81 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

7

تغییرات فولاد خوزستان (فخوز)

فولاد خوزستان در 4 ماه ابتدایی سال گذشته 2,922 میلیارد تومان درآمد از محل فروش انواع محصولات به دست آورد که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 5,243 میلیارد تومان رسید و رشد 79 درصدی داشت. تولیدات فخوز در سال جاری کاهش 3 درصدی و فروش مقداری کاهش 7 درصدی را رقم زده است.

افزایش مبلغ فروش فخوز نیز ناشی از افزایش در نرخ فروش محصولات بوده است. در این شرکت نرخ فروش بلوم و بیلت صادراتی 112 درصد، گندله 93 درصد، اسلب داخلی 61 درصد، بلوم و بیلت داخلی 54 درصد رشد قیمت داشته‌اند. در میان محصولات این شرکت به صفر رسیدن صادرات اسلب به عنوان یک نکته منفی برشمرده می‌شود.

صادرات فخوز در سه ماهه ابتدایی سال از نظر میزان 28 درصد و از نظر مبلغ فروش 24 درصد کاهش داشته است.

8

تغییرات فولاد خراسان(فخاس)

خراسان در 4 ماه نخست امسال 1324 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است که مقایسه آن با رقم 819 میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته خبر از افزایش 62 درصدی دارد.

تولیدات فخاس در 4 ماه گذشته 25 درصد افزایش یافته اما در مقابل این شرکت 9.5 درصد کاهش در میزان فروش داشته است.

بررسی نرخ فروش محصولات فخاس نشان می‌دهد قیمت شمش 79 درصد، محصولات سبک ساختمانی59 درصد و آهن اسفنجی 29 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

صادرات فولاد خراسان طی بهار 98 از نظر وزنی 33 درصد کاهش و از نظر مقداری 9 درصد افزایش داشته است.

9

تغییرات ذوب‌آهن اصفهان(ذوب)

ذوب‌آهن اصفهان در 4 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته 104 درصد افزایش در درآمدها را تجربه کرده است که عمده‌ترین علت آن افزایش در نرخ محصولات این شرکت است. شمش کالایی با افزایش 102 درصدی قیمت نسبت به 4 ماه سال 97 بیشترین افزایش نرخ در میان محصولات را داشته است؛ میلگرد و کلاف افزایش 53 درصدی، تیرآهن افزایش 43 درصدی و سایر محصولات با رشد قیمت 58 درصدی رو به رو بوده‌اند. حائز اهمیت است که فروش ریل در 4 ماه گذشته سال جاری به صفر رسیده است.

در صادرات ذوب‌آهن اصفهان 3 درصد افزایش وزنی و 66 درصد رشد ارزشی را در 4 ماه ابتدایی سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

10

تغییرات فولاد هرمزگان جنوب(هرمز)

بررسی وضعیت عملکردی فولاد هرمزگان در 4 ماه گذشته نشان می‌دهد این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال 97 توانسته 57 درصد بیشتر درآمد به دست آورد و در کنار این افزایش 1 درصد افزایش تولید و 4 درصد کاهش فروش داشته است. افزایش در درآمدها عمدتا ناشی از رشد 87 درصدی قیمت در اسلب است و نرخ سایر محصولات با کاهش قابل توجه 92 درصدی رو به رو بوده‌اند.

صادرات فولاد هرمزگان طی بهار 98 حدود 5 درصد افزایش وزنی و 71 درصد افزایش ارزشی داشته است.

از آنجایی که بیشترین درصد افزایش درآمد در بخش داخلی و صادراتی از افزایش نرخ‌ها نشات گرفته برنامه‌های فروش شرکت برای سال جاری مهم است و باید دید چه سیاستی برای جبران کاهش فروش سال گذشته اتخاذ می‌شود.

11

تغییرات فولاد ارفع(ارفع)

آهن و فولاد ارفع در 4 ماه گذشته از سال 98 درآمد خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش داده است. در حالی که گزارشات این شرکت نشان از کاهش 1 و 17 درصدی در تولید و فروش دارد.

ارفع نیز همانند سایرین افزایش در درآمد را به واسطه افزایش در نرخ به دست آورده است و کاهش میزان فروش آن نگران ‌کننده است.

نرخ محصولات برای شمش صادراتی و داخلی به ترتیب 112 و 30 درصد افزایش یافته و زمینه‌های افزایش در درآمد کل را پدید آورده است. کاهش 46 درصدی در صادرات وزنی ارفع و افزایش 3 درصدی درآمد صادراتی گویای افزایش درآمد از محل افزایش نرخ است که این موضوع به عنوان یک نکته منفی برای ارفع به شمار می‌رود.

12

تغییرات فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)

عملکرد مالی کاوه پس از گذشت 4 ماه از سال 98 نشان می‌دهد مبلغ حاصل از فروش 129 درصد، تولید 16 درصد و فروش 13 درصد در مقایسه با 4 ماه نخست سال 97 افزایش داشته است. شمش بیلت صادراتی کاوه 105 درصد و شمش بیلت داخلی 33 درصد افزایش نرخ در 4 ماه گذشته را نشان می‌دهند. نکته مهم در عملکرد کاوه صفر شدن فروش آهن اسفنجی داخلی و کارمزدی بوده است.

صادرات کاوه در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد مقدار و مبلغ فروش این شرکت تغییری نداشته است.

با وجود صفر شدن فروش دو محصول کاوه و ثبات در فروش صادراتی وضعیت کاوه مثبت بوده است و می‌توان چشم‌انداز خوبی برای کاوه در سال جاری متصور بود.

13

تغییرات صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

در فولای تغییرات مبلغ فروش از فروردین تا تیر 98 نسبت به فروردین تا تیر 97 معادل 88 درصد، تولید 12.5 درصد و فروش نیز 12.5 درصد بوده است. از آنجایی که فولای بیشتر در زمینه ارائه خدمات فولادی فعالیت دارد نرخ فروش محصولات رو به فزونی گذاشته است؛ بدین ترتیب، محصولات حاصل از ارائه خدمات 94 درصد، محصولات تابگیری شده و تست ابعاد 89 درصد و محصولات تمام کاری شده 52 درصد افزایش نرخ داشته‌اند.

با توجه به کار اصلی فولای این شرکت در زمینه صادرات فعالیتی ندارد در نتیجه ریسکی از منظر وضعیت خارجی آن را تهدید نمی‌کند.

14

تغییرات فولاد آلیاژی ایران(فولاژ)

فولاژ در 4 ماه نخست سال جاری 132 درصد در مبلغ فروش، 21 درصد در تولید و 27 درصد در فروش افزایش داشته است. فروش محصولات ساختمانی این شرکت در سال جاری به صفر رسیده است اما نرخ محصولات آلیاژی 82 درصد و محصولات صنعتی و مهندسی 59 درصد رشد داشته است.

صادرات وزنی فولاژ در مدت سپری شده از سال جاری نسبت به سال گذشته 31 درصد کاهش داشته و از نظر ارزشی وابسته به افزایش نرخ‌ها 11 درصد رشد را نشان می‌دهد.

15

برای دریافت تمامی مطالب فوق به صورت پی دی اف فایل ذیل را دانلود نمایید: 

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها