کد خبر 59083

عملکرد روانکارها در بهار 98

به طور متوسط درآمد پتروشیمی‌های روانکار در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل 102 درصد افزایش یافت

بررسی درآمد روانکارها در بهار 98 / شسپا بالاترین درآمد را ساخت

به گزارش پایگاه خبری تحلیل "با اقتصاد"، صورت‌های میان دوره‌ای شرکت‌های روانکار در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نشان می‌دهد، نفت سپاهان با ساخت درآمد یک هزار و 242 میلیارد تومانی، بالاترین میزان درآمد را در این دوره ساخته است. همچنین نفت پارس با درآمد 493 میلیارد تومانی، کمترین میزان درآمد را در میان روانکارها ساخته است.

در سال 97، به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد شرکت‌های روانکار افزایش یافته است و به طور میانگین درآمد روانکارها در سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت سه ماهه منتهی به خرداد 97، 102% افزایش یافته است.

بالاترین میزان افزایش درآمد مربوط به نفت سپاهان است که در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به سه ماهه منتهی به خرداد 97 افزایش 715 میلیارد تومانی داشته است. بنابراین درآمد نفت سپاهان 136% افزایش یافته است.

بالاترین درصد افزایش درآمد در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل بعد از نفت سپاهان، مربوط به نفت پارس است که 118% افزایش یافته است.

بررسی سود خالص روانکارها / سود خالص نفت پارس 213 درصد افزایش یافت

در سال 97 و بهار 98 همانطور که به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات درآمد شرکت‌ها روانکار افزایش یافته است، به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و خوراک پتروشیمی‌ها، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی افزایش یافته است. بنابراین با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سود ناخالص شرکت‌های روانکار دستخوش تغییر شده است. بنابراین با در نظر گرفتن هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های مالی، سود خالص روانکارها و تغییرات آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

نفت سپاهان با سود خالص 330 میلیارد تومانی بالاترین میزان سود خالص را در دوره سه ماهه ساخته است. . نفت ایرانول با سود خالص 82 میلیارد تومانی، کمترین میزان سود خالص را در سه ماهه منتهی به خرداد 98 رقم زده است.

بالاترین درصد تغییر سود خالص مربوط به نفت پارس است که سود خالص 26 میلیارد تومان در سه ماهه اول 97 با رشد 213 درصدی (معادل 55 میلیارد تومان) به 80 میلیارد تومان در سه ماهه اول 98 رسیده است.

چشم‌انداز آتی روانکارها

بنابراین به طور کلی به دلیل اثرات ریالی، درآمد پتروشیمی‌های روانکار در سه ماهه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و در ادامه به نظر می‌رسید اثر ریالی بر درآمد کاهش یافته و اثرات مقداری، بیشتر نمایان شود و شرکت‌ها با افزایش مقداری فروش، درآمد بالاتری را خواهند ساخت.

 

ارسال نظر

تازه ها