کد خبر 57465

با اقتصاد بررسی کرد

درامد شرکت کشت و دام قیام اصفهان در سه ماهه بهار 98 به دلیل افزایش مقداری و نرخ فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 86 درصدی افزایش یافته است و به 49 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در سال مالی 97 با فروش 154 میلیارد تومانی، سود خالص 31 میلیارد تومانی ساخته و برای هر سهم سود خالص 895 ریالی شناسایی کرده است.

زقیام در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 درآمد 49 میلیارد تومانی و سود خالص هفت میلیارد و 705 میلیون تومانی ساخته است که با این میزان سود خالص، برای هر سهم سود خالص 220 ریالی شناسایی کرده است.

مقدار فروش شیر افزایش یافت /  تعداد فروش گوساله نر متولد شده کاهش یافت

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97، نزدیک به 18هزار تن شیر، 327 راس گوساله نر متولد شده و 12 هزار تن کود حیوانی به فروش رسانده است که مقدار فروش شیر با رشد هزار تنی به 18 هزار و 958 تن، تعداد فروش گوساله نر متولد شده با کاهش 20 راسی به 307 راس و کود حیوانی با رشد سه هزار و 245 تنی به 15 هزار و 396 تنی رسیده است.

مهمترین محصول در سبد فروش زقیام، شیر است که تغییرات مقداری فروش و تغییرات در نرخ فروش این محصول بر درآمد شرکت اثر قابل توجهی دارد. نرخ فروش شیر زقیام از اسفند 97 تا خرداد 98 افزایش 10 درصدی را طی کرده است و هر تن شیر به نرخ دو میلیون و 376 هزار تومان رسیده است.

درآمد زقیام افزایش یافت

با توجه به افزایش مقدار فروش محصولات زقیام و افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد شرکت با رشد 86 درصدی در سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 49 میلیارد و 441 میلیون تومان رسیده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است که بخش اصلی بهای تمام شده درامدهای عملیاتی را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می‌دهد که افزایش قیمت مواد مستقیم مصرفی موجب بالا رفتن بهای تمام شده شرکت شده است و همچنین افزایش سطح تولید شرکت به افزایش بهای تمام شده شرکت منجر شده است.

درآمد عملیاتی شرکت 86 درصد افزایش یافته و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 73 درصد افزایش یافته است، بنابراین رشد درآمدهای عملیاتی نسبت به رشد بهای تمام شده بالاتر بوده که این موضوع شرایط را برای افزایش سود ناخالص و افزایش حاشیه سود شرکت فراهم کرده است.

سود ناخالص زقیام از یک میلیارد و 571 میلیون تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 با رشد 305 درصدی به شش میلیارد و 369 میلیون تومان رسیده است. سود عملیاتی زقیام با رشد 441 درصدی به پنج میلیارد و 662 میلیون تومان رسیده است. سود عملیاتی زقیام به دلیل کاهش هزینه مالی و افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی با رشد 280 درصدی به هفت میلیارد و 705 میلیون تومان رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش سود خالص، زقیام برای هر سهم سود 220 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 895 درصدی را تجربه کرده است.

پوشش مقدار فروش برآوردی زقیام در بهار 98

زقیام برای سال مالی منتهی به اسفند 98 مقدار فروش 71 هزارتنی شیر، دو هزار و 742 راسی گوساله نر متولد شده، 50 هزار تن کود حیوانی و 125 تن گندم را پیش بینی کرده است که در سه ماهه بهار 98، بیش از 26 درصد از مقدار فروش برآوردی شیر، 11 درصد از تعداد فروش برآوردی گوساله نر متولد شده، 31 درصد از مقدار فروش برآوردی کود حیوانی را محقق کرده است. با توجه به مقدار فروش عملیاتی محقق شده نسبت به میزان برآوردی به نظر می‌رسد ساخت درآمد برآوردی 190 میلیارد تومانی و سود ناخالص 26 میلیارد و 671 میلیون تومانی دور از انتظار نباشد.

 

ارسال نظر

تازه ها