کد خبر 57254

صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده رمپنا بررسی شد

درآمد شرکت گروه مپنا با افزایش 43 برابری از 108 میلیارد تومان به چهار هزار و 678 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت گروه مپنا در سه حوزه‌ی اصلی برق، نفت و گاز و حمل و نقل ریلی به طور گسترده و به صور مختلف شامل EP، EPC، EPDF، BOO، BOT مشغول فعالیت است. سهامدار اصلی گروه مپنا شرکت سرمایه‌گذاری صنایع آب و برق- صبا است که مالکیت نزدیک به 13 میلیارد سهام شرکت (معادل 47.57%) از سهام شرکت را برعهده دارد.

افزایش سود آوری رمپنا در سال مالی منتهی به فروردین 98

شرکت مپنا در سال مالی منتهی به فروردین 98 درآمد عملیاتی چهار هزار و 678 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی منتهی به فروردین 97 رشد قابل توجه داشته است چراکه در سال مالی منتهی به 31 فروردین 97 درآمد 108 میلیارد تومانی ساخته است. در پی افزایش درآمد عملیاتی شرکت بهای تمام شده درآمد عملیاتی رمپنا نیز از 2 میلیارد تومان در سال مالی منتهی به 31 فروردین 97 به سه هزار و 511 میلیارد تومان در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 رسیده است.

سود ناخالص رمپنا در پی افزایش درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی از 106 میلیارد تومان با رشد هزار میلیارد تومانی به هزار و 167 ملیارد تومان در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 رسیده است.

سود عملیاتی شرکت علی‌رغم افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت به دلیل رشد سود ناخالص و افزایش سایر درآمدهای عملیاتی رشد قابل توجه داشته است. چرا که در سال مالی منتهی به 31 فرودین 97 گروه مپنا زیان عملیاتی422 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که ایم میزان زیان، در سال مالی منتهی به فرودین 98 به سود عملیاتی هزار و 883 میلیارد تومانی رسیده است.

سود خالص رمپنا در پی افزایش درآمد عملیاتی شرکت و سود ناخالص و افزایش سایر درآمدهای عملیاتی، از زیان خالص به سود خالص رسیده است. رمپنا در سال مالی منتهی به فرودین 97 زیان خالص 698 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که در سال مالی منتهی به فروردین 98، شرکت به سود خالص هزار و 238 میلیارد تومانی رسیده است. این میزان از افزایش سود در حالی رخ داده است در پی گسترش فعالیت شرکت و افزایش دریافت تسهیلات مالی، هزینه مالی شرکت افزایش یافت و از 29 میلیارد تومان به 632 میلیارد تومان رسیده است. اما سایر هزینه‌های غیر عملیاتی رمپنا نیز در سال مالی منتهی به فروردین 97 به سایر درآمدهای غیر عملیاتی در سال مالی منتهی به فروردین 98 تبدیل شده است.

بنابراین با توجه به افزایش سود خالص رمپنا سود خالص شناسایی شده برای هر سهم نیز افزایش یافته است. در سال مالی منتهی به 31 فروردین 97 رمپنا برای هر سهم زیان 349 ریالی شناسایی کرده است که در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 سود خالص هر سهم به 459 ریال افزایش یافته است

پوشش هفت درصدی درآمد در دو ماه

شرکت گروه مپنا برای سال مالی منتهی به فروردین 1399 درآمد 4,255 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. رمپنا در دوره دو ماهه منتهی به خرداد ماه 98 درامد 288 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که است با این میزان درآمد شناسایی شده تنها نزدیک به 7% از درآمد برآوردی را پوشش داده است و به نظر می‌رسد با پوشش کامل درآمد طی 12 ماه جاری فاصله قابل توجهی داشته باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها