کد خبر 57236

محاسبه ضریب خسارت شرکت های بیمه

بررسی درآمد حق بیمه و هزینه خسارت بیمه شرکت‌های بیمه در سال مالی نشان داد که ضریب خسارت صنعت بیمه در سال 97، 84 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب خسارت» استفاده می شود. ضریب خسارت عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد. این ضریب نشان می دهد که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد. در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری - عمومی دخالتی ندارد.

با توجه به اینکه حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد هزینه شرکت‌های بیمه درخصوص کارمزد فروش و هزینه‌های سربار اداری و پرسنلی است؛ بنابراین ضریب خسارت باید کمتر از ۸۰ درصد باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمه‌گری سود شناسایی کند. در غیر اینصورت از درآمدهای غیربیمه‌گری باید سود به‌دست آورد و اگر در عملیات سرمایه‌گذاری دارای نقدینگی مناسب و مدیریت سرمایه‌گذاری بهینه نباشد به طور حتم آن شرکت با زیان مواجه خواهد شد.

بررسی ضریب خسارت شرکت‌های بیمه‌ای در سال 97 نشان می‌دهد، میانگین ضریب خسارت صنعت بیمه 84 درصد است که در این میان بیمه دی، البرز، کوثر، آسیا، دانا، پارسیان وضعیت نامطوبی دارند. چراکه ضریب خسارت این شرکت‌ها از میانگین صنعت بیمه در سال 97 نیز بالاتر است. اما بیمه ما، معلم، پاسارگاد، سامان و میهن دارای ضریب خسارت پایین‌تر از صنعت بیمه در سال 97 می‌باشند.

بررسی وضعیت درآمدی شرکت‌های بیمه‌ای در این دوره نشان می‌دهد، بیمه آسیا دارای بالاترین میزان درآمدی در صنعت بیمه است اما با توجه به هزینه خسارت این شرکت، ضریب خسارت 85 درصدی را ساخته است که در این شرایط حاشیه سود شرکت در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بیمه میهن در میان شرکت‌های بیمه‌ای دارای کمترین درآمد است. بیمه میهن در سال مالی 97 درآمد حق بیمه 157 میلیارد تومانی ساخته است و با توجه به به هزینه خسارت 113 میلیارد تومانی، ضریب خسارت شرکت به 72 درصد رسید که کمترین میزان ضریب خسارت بیمه در گروه بیه‌ای به شمار می‌رود.

 

ارسال نظر

تازه ها