کد خبر 56834

براساس گزارشات ماهانه

گروه مپنا به طور میانگین در هر ماه از سال مالی منتهی به فروردین 98 درآمد 322 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که این مبلغ در خرداد ماه به دلیل کاهش چشمگیر درآمد طرح‌های سیکل ترکیبی به 184 میلیارد و 369 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گروه مپنا در زمینه طرح‌های گازی، نفت و گاز، طرح‌های حمل و نقل ریلی، طرح‌های سیکل ترکیبی، فروش و تجهیزات، کالا و خدمات برق و طرح‌های ویژه صنعتی فعالیت دارد. گروه مپنا در بازار داخلی و منطقه‌ای فعالیت دارد و بسیار از فعالیت‌های این شرکت در زمینه‌های ذکر شده به روابط تجاری خارجی چه در زمینه تامین اقلام و تجهیزات و چه در زمینه نقل و انتقال پولی گره خورده است. بنابراین دور از انتظار نیست که شرایط تحریم بر روند اجرایی پروژه‌ها را با اخلال مواجه کند.

گروه مپنا در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 مبلغ سه هزار و 867 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. طرح سیکل‌های ترکیبی با درآمد دو هزار و 740 میلیارد تومانی، مهم‌ترین منبع درآمدی گروه مپنا در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 به شمار می‌رود.

با توجه به درآمد شرکت در سال مالی منتهی به 31 فروردین 98، میانگین درآمد ماهانه شرکت در این دوره 32 میلیارد و 227 میلیون تومان است. شرکت در اردیبهشت و خرداد ماه ماه (برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 99) به ترتیب درآمد 10 میلیارد تومانی و 18 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین با توجه به میانگین درآمد ماهانه شرکت در سال مالی منتهی به 98.01.31 درآمد ماهانه شرکت در اردیبهشت و خرداد ماه کاهش یافته است.

مثبت و منفی درآمدهای شناسایی شده گروه مپنا

مقایسه درآمد ماهانه اردیبهشت و خرداد حاکی از کاهش درآمد شرکت در طی این دو ماه می‌باشد. بررسی تغییرات درآمد شرکت در خرداد ماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه شرکت از محل‌های ذکر شده نشان می‌دهد، گروه مپنا از  طرح‌های نفت و گاز به طور میانگین در هر ماه از سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 درآمد 26 میلیارد و 996 میلیون تومانی شناسایی کرده است که این مبلغ در اردیبهشت ماه به صفر رسیده و در خرداد ماه به سه میلیارد و 287 میلیون تومانی رسیده است.

طرح‌های سیکل ترکیبی به عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمدی گروه مپنا به شمار می‌رود. گروه مپنا از طرح‌های سیکل ترکیبی به طور میانگین در هر ماه از سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 مبلغ 228 میلیارد و 404 میلیون تومان شناسایی کرده است. که این مبلغ در اردیبهشت ماه به 92 میلیارد تومان و در خرداد ماه با کمی افزایش نسبت به اردیبهشت ماه درآمد حاصل از طرح‌های سیکل ترکیبی به 113 میلیارد تومان رسیده است.

اما در کنار کاهش منابع درآمدی گروه مپنا طی دو ماه اخیر، یکی از نکات مثبت در زمینه شناسایی درآمد، افزایش درآمد از محل طرح‌های ویژه صنعتی است. گروه مپنا از طرح‌های ویژه صنعتی به طور میانگین در هر ماه از سال مالی منتهی به 31 فروردین 98 درآمد یک میلیارد و 515 میلیون تومانی شناسایی کرده است که در خرداد ماه گروه مپنا از این محل، درآمد 39 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

با توجه به قدرتگروه مپنا در بازار داخل و منطقه ماهیت استراتژیک فعالیت این گروه، به نظر می‌رسد اثرات تحریمی کند کننده فعالیت‌های شرکت بوده و قدرت بازدارندگی و اثرات کاهشی شدید را در اجرای پروژه‌ها و ادامه فعالیت شرکت ندارد. از این‌رو انتظار می‌رود کاهش درآمدهای ذکر شده در ادامه فعالیت‌های شرکت جبران شده و شرکت بتواند به درآمد قابل قبولی در سال مالی منتهی به فروردین 99 دست یابد.

 

ارسال نظر

تازه ها