کد خبر 56823

گزارش ماهانه زکشت بررسی شد

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) در خرداد ماه درآمد پنج میلیارد و 101 میلیون تومانی ساخته است که درامد شرکت به دلیل افزایش مقداری و قیمتی فروش شیر در خرداد ماه نسبت به میانگین ماهانه 97 افزایش یک میلیارد و 623 میلیون تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) در زمینه زراعت و دامپروری فعالیت دارد. شیر و گاو نر از محصولات شرکت به شمار می‌رود. زکشت در خرداد ماه سال جاری فروش پنج میلیارد تومانی را رقم زده است. این در حالی است میانگین فروش ماهیانه زکشت در سال 97، مبلغ سه میلیارد و 478 میلیون تومان است.

درامد ماهانه زکشت به دلیل افزایش مقداری فروش شیر  در طی ماه‌های فصل بهار افزایش یافته است و یک روند صعودی را طی کرده است. درآمد زکشت از سه میلیارد و 801 میلیون تومان در فروردین 98 به چهار میلیارد و 125 میلیون تومان در اردیبهشت ماه و پنج میلیارد و 101 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است.

مقدار فروش شیر افزایش یافت / فروش گوساله نر به صفر رسید

در خرداد ماه درآمد زکشت با فروش 1.443 تنی محصولات زراعی با نرخ فروش 380 تومانی درآمد 548 میلیون تومانی به افزایش درآمد زکشت کمک کرده است.

میانگین فروش ماهانه شیر زکشت در سال مالی 97، هزار و 469 تن است که در خرداد ماه این میزان فروش یه هزار و 749 تن رسید. اما میانگین فروش ماهانه گوساله نر در سال مالی 97 تعداد 53 رأس است که در طی سه ماه بهار 21 رأس است که در واقع واقع میانگین فروش ماهانه 7 راس است و نسبت به میانگین ماهانه 97 کاهش 46 راسی داشته است.

به این ترتیب افزایش مقداری فروش شیر و فروش محصولات زراعی در خرداد ماه از نکات مثبت گزارش ماهیانه زکشت است و به صفر رسیدن فروش گوساله نر در خرداد ماه نکته منفی این گزارش به شمار می‌رود.

علاوه بر افزایش مقداری فروش شیر زدشت، نرخ فروش شیر از یک میلیون و 920 هزار در اسفند 97 با رشد 28 درصدی به دو میلیون و 452 هزار تومان رسیده است.

بنابراین با توجه به افزایش مقداری فروش شیر و افزایش نرخ فروش شیر، درآمد شرکت افزایش یافت. میانگین درآمدی زکشت در سال مالی 97 مبلغ سه میلیارد و 478 میلیون تومان است که این مبلغ در فروردین ماه به سه میلیارد و 801 میلیون تومان و در اریبهشت ماه به چهار میلیارد و 125 میلیون تومان رسیده است. اما در خرداد ماه افزایش درآمد زکشت قابل توجه بوده است. چرا که همراه با افزایش مقداری فروش شیر و افزایش نرخ فروش شیر این محصول، محصولات زراعی نیز به سبد فروش این ماه اضافه شده مجموعه این عوامل موجب افزایش درآمد زکشت در خردادماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه شرکت در سال 97 شده است.

زکشت 108 درصد از فروش برآوردی شیر را پوشش داده است

زکشت برای سال مالی منتهی به اسفند 98 فروش مقداری 13 هزار و 321 تنی شیر و 601 راس گاو نر و 10 هزار و 842 تن محصولات زراعی را پیش‌بینی کرده است. با توجه به این که زدشت در فصل بهار، مقدار 5.234 تن سیر، 21 راس گوساله نر و 1.443 تن محصولات زراعی را به فروش رسانده است، توانسته 108 درصد از فروش براوردی فصلی شیر را پوشش دهد اما در فروش گوساله نر و محصولات زراعی فروش عملیاتی و فروش برآوردی با یکدیگر فاصله دارند و زدشت توانسته در زمینه فروش گوساله نر تنها 13% از میزان برآوردی و در زمینه فروش محصولات زراعی 53% از میران برآوردی را پوشش دهد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها