کد خبر 56690

گزارش ماهاهانه زدشت نشان داد

درآمد خرداد ماه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (زدشت) به دلیل افزایش نرخ فروش و مقدار فروش شیر خام در خرداد ماه 98 با رشد 12 درصدی نسبت به میانگین درآمد 97، به 100 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (زدشت)، در زمینه تولید و فروش شر خام، گوساله نر  فعالیت دارد. زدشت در خرداد ماه سال جاری با فروش چهار هزار و 23 تن شیر خام درآمد 9 میلیارد و 873 تومانی و با فروش 67 رأس گوساله نر درآمد 531 میلیون تومانی ساخته است که در مجموع درآمد شرکت در خرداد ماه به 12 میلیارد و 173 میلیون تومان رسیده است.

نرخ فروش شیر خام افزایش یافت

شیر خام به عنوان محصول اصلی زدشت به شمار می‌رود و بخش اعظم درآمد شرکت به نرخ فروش و مقدار فروش این محصول وابسته می‌باشد. نرخ فروش شیر خام زدشت از 2.116 تومان به ازای هر کیلوگرم در اسفند 97 با رشد 16 درصدی به 2.454 تومان به ازای هر کیلوگرم در خرداد ماه رسیده است. میانگین مقدار فروش ماهانه شیر خام در سال 97، سه هزار و 766 تن است که در خرداد ماه مقدار فروش با رشد 257 تنی به چهار هزار و 23 تن در خرداد ماه رسیده است.

تعداد فروش گوساله نر کاهش یافت

گوساله نر محصول دیگر زدشت است که به طور میانگین در هر ماه از سال 97، بیش از 137 رأس گوساله نر به فروش رسانده است که این تعداد در میانگین سه ماهه 97 به 74 راس و در خرداد ماه به 67 رأس رسیده است که تعداد فروش گوساله نر کاهشی بوده است نرخ فروش گوساله نر در خرداد ماه نسبت به اسفند 97 کاهش 11 درصدی داشته است. قیمت هر راس گوساله نر در خرداد ماه به هفت میلیون و 925 هزار تومان رسیده است.

درآمد زدشت بیش از سه میلیارد تومان افزایش یافت

بنابراین از میان دو محصول شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (زدشت) نرخ فروش و مقدار فروش شیرخام افزایشی و نرخ فروش و مقدار فروش گوساله نر کاهشی است. اما با توجه به اهمیت فروش شیر خام در سبد درآمدی شرکت، تاثیر تغییرات مقداری و قیمتی شیر خام بر درآمد بیشتر است و این امر موجب افزایش درآمد زدشت در خرداد ماه سال جاری شده است.

میانگین درآمد ماهانه زدشت در سال مالی 97 مبلغ هشت میلیارد و 843 میلیون تومان است که در خرداد ماه سال جاری با رشد سه میلیارد و 330 میلیون تومانی (معادل 37% افزایش) نسبت به میانگین درآمدی 97 به 12 میلیارد و 173 میلیون تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها