کد خبر 56594

سودآوری پتروشیمی‌های اوره‌ای در سال 97 بررسی شد

درآمد پتروشیمی در سال 97 به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش قیمت دلار بالا رفت و موجب بالا رفتن سود خالص و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ای شده است به طوری حاشیه سود خالص اوره‌ای‌ها به طور میانگین 21% بالا رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، چهار پتروشیمی پردیس، شیراز، خراسان و کرمانشاه در صنعت اوره فعالیت دارند. از میان این چهار پتروشیمی، پتروشیمی خراسان و کرمانشاه با الویت تامین نیازهای داخلی فعالیت دارند. صنعت پتروشیمی در سال 97 به دلیل آزاد شدن نرخ تسعییر ارز و افزایش نرخ فروش محصولات موجب بالا رفتن درآمد و افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی شده است.

بررسی درآمد پتروشیمی‌های اوره‌ای نشان می‌دهد در هر یک از شرکت‌ها شاهد افزایش درآمد می‌باشیم. بالاترین درصد افزایش درآمد مربوط به پتروشیمی پردیس است.

درآمد پتروشیمی پردیس در دوره شش ماهه منتهی به اسنفد 96 از هزار و 232 میلیارد تومان با رشد 96 درصدی به دو هزار و 422 میلیارد تومان رسید و درآمد پتروشیمی شیراز با رشد 57 درصدی به دو هزار و 700 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

درآمد دو پتروشیمی خراسان و کرمانشاه که در بازار داخلی فعالیت دارند، میزان درآمد کمتری را در دوره مالی 96 و 97 ساخته اند اما درآمد این شرکت‌ها همسو با پتروشیمی‌های صادراتی افزایش یافته است. درآمد پتروشیمی خراسان در سال 97 با رشد 70 درصد نسبت به سال گذشته به 951 میلیارد تومان و درآمد پتروشیمی کرمانشاه در سال 97 با رشد 79 درصدی به هزار و 24 میلیارد تومانی رسیده است.

با توجه به افزایش درآمد پتروشیمی‌های اوره‌ای سود خالص این شرکت‌ها با رشد همراه بوده است. بالاترین میزان رشد سود خالص مربوط به پتروشیمی شیراز است که توانسته در سال مالی 97 زیان خالص 96 را جبران کرده و به سود خالص 649 میلیارد تومانی برساند. سود خالص پتروشیمی شیراز در سال 97 نسبت به سال گذشته رشد 548 درصدی داشته است سود خالص دیگر شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ای در سال 97 افزایشی بوده است و به طور میانگین سود خالص شرکت‌ها 270 درصد افزایش یافته است.

حاشیه سود

در سال 97 با افزایش نرخ فروش محصولات، قیمت مواد اولیه تولید شرکت‌های پتروشیمی افزیش یافته است و از طرفی مقدار تولید تولید کاهش یافته است که دو متغیر ذکرشده اثر معکوسی بر بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی دارند. بررسی حاشیه یود شرکت‌ها نمای بهتری از عملکرد سودآوری شرکت‌ها ارائه می‌دهد.

افزایش حاشیه سود اوروه‌ای‌ها در سال 97

حاشیه سود هر چهار شرکت اوره‌ای در سال 97 نسبت به سال 96 افزایشی  بوده است و به طور میانگین حاشیه سود اوره‌ای‌ها در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 21 درصدی داشته است. پتروشیمی خراسان با حاشیه سود 59 درصدی بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و پتروشیمی شیراز با حاشیه سود 24 درصدی و افزایش 33 درصدی حاشیه سود، بیشترین میزان افزایش حاشیه سود را در سال 97 رقم زده‌اند. پتروشیمی شیراز در سال 96 زیان‌ده بوده که در سال 97 توانسته، زیان خالص را رفع کرده و به سود خالص تبدیل نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها