کد خبر 56226

بررسی درآمد ماهانه رانفور نشان داد

درامد ماهانه شرکت خدمات انفورماتیک در خرداد ماه 98 به 152 میلیارد و 680 میلیون تومان رسیده است که نسبت به میانگین درآمدی ماهانه 97 به دلیل افزایش درآمد حاصل از تراکنش و پشتیبانی نرم‌افزارها رشد 25 میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور)، عمدتا در حوزه سامانه‌های متمرکز بانکداری الکترونیک است و عمده درآمدهای شرکت براساس تعداد تراکنش‌های انجام شده در حوزه بانکداری الکترونیک حاصل می‌شود با توجه به ثبات و نوع فعالیت‌های شرکت، درآمدهای شرکت فصلی نبوده و با روند ثابت پیش م‌رود، عمدتا مشتریان شرکت بانک‌ها و موسسات مالی مجاز هستند.

ایجاد زیرساخت‌های ملی بانکداری الکترونیک و ارائه سامان‌های متمرکز بانکداری و ارائه خدمات نوین بانکی در بستری امن و با حفظ محرمانگی و پایداری سرویس‌های ارائه شده به مشتریان شرکت با استقرار و تولید سیستم‌های استاندار بین‌المللی و ارتقاء مستمر کیفی و امنیتی سامانه‌ها در جهت نیل به اهداف فوق حرکت می‌کند.

درآمد رانفور 19درصد افزایش یافت

رانفور از محل فروش تجهیزات الکترونیکی و مخابرات، کارکرد ویست، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی نرم‌افزار و تراکنش درآمد کسب می‌نماید. میانگین درآمدی ماهانه رانفور در سال مالی 97 مبلغ 128 میلیارد تومان است که در ماه‌های اول سال مالی 98 درآمد شرکت افزایش یافت. درآمد فروردین و اردیبهشت ماه رانفور به 149 و 152 میلیارد تومان و در ادامه درآمد شرکت در خرداد ماه با رشد 19 درصدی (معادل 25 میلیارد تومان) نسبت به میانگین درآمدی ماهانه 97 به 153 میلیارد تومان رسید.

درآمد حاصل از پشتیبانی نرم افزارها و تراکنش به رشد درآمدی رانفور کمک کرده است

بررسی منابع درآمدی رانفور نشان می‌دهد به طور کلی درآمد شرکت طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد افزایشی بوده است اما در محل درآمدی شرکت نکته‌های قابل توجه وجود دارد. رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی 97 مبلغ 591 میلیون تومان از محل فروش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی درآمد ساخته است که درامد شرکت از این محل طی ماه‌های اول سال مالی 98 به صفر رسیده است. همانطور که در جدول مقایسه منابع درآمدی ماهانه شرکت اشاره شده است، درآمد ماهانه رشد قابل توجه داشته است که مهم‌ترین منبع درآمدی افزایش یافته، درآمد حاصل از پشتیبانی نرم‌افزار و تراکنش است.

 

رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی 97 مبلغ 14 میلیارد و 210 میلیون تومان از محل پشتیبانی نرم‌افزارها درآمد ساخته است که در سال مالی 98 درامد شرکت در فرودین به 25 میلیارد و 985 میلیون تومان و در اردیبهشت ماه به 24 میلیارد و 841 میلیارد تومان رسیده است. درآمد خرداد ماه رانفور از محل پشتیبانی نرم افزارها نسبت به میانگین 97 افزایش هشت میلیاردی داشته است اما نسبت به اردیبهشت ماه کاهش 2.5 میلیارد تومانی داشته است.

درآمد حاصل از تراکنش، محل درآمدی دیگری است که موجب افزایش درآمد رانفور شده است. رانفور به طور میانگین در هر ماه از سال مالی 97 مبلغ 99 میلیارد و 441 میلیون تومان درآمد ساخته است که این مبلغ از فروردین تا خرداد ماه روند افزایشی را طی کرده است و در خرداد ماه با رشد 18 میلیارد تومانی به 117 میلیارد و 437 میلیون تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها