کد خبر 56061

عملکرد دوره شش ماه سیمان شمال نشان داد:

درامد سیمان شمال در خرداد 98 نسبت به میانگین درامدی سال مالی منتهی به آذر 97 رشد 66.9 درصدی داشته و به سطح 14 میلیارد و 543 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت سیمان شمال تولید کننده سیمان خاکستری و سیمان سفید پاکتی 40 کیلوئی است که در خرداد ماه 100 هزار تن فروش داشته و از این مقدار فروش درآمد 14 میلیارد و 542 میلیون تومانی محقق کرده است.

میانگین تولید ماهلانه سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر 97، مقدار 70 هزار و 249 تن فروش است که در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 مقدار 82 هزار و 263 تن فروش داشته است که در شش ماه جاری شرکت توانسته است 12 هزار تن بالاتر از میانگین سال مالی منتهی به آذر 97 فروش بسازد.

مقدار فروش خرداد ماه سیمان شمال 100 هزار تن است که مقایسه و بررسی مقدار فروش سیمان شمال در خرداد ماه نسبت به ماه‌های گذشته حاکی از سطح بالای فروش شرکت در خرداد ماه است.

نرخ فروش محصولات سشمال بدون نوسان مسیر شش ماهه را طی کرده‌اند

سیمان خاکستری و سیمان سفید دو محصول اصلی شرکت سیمان شمال است، نرخ فروش این دو محصول از ابتدای سال مالی منتهی به آذر 98 تغییر چندانی نداشته است.

نرخ فروش سیمان خاکستری در آذر 97 از 135.938 تومان در هر تن با رشد چهار درصدی در خرداد 98 به 141.793 تومان در هر تن رسیده است.

نرخ فروش سیمان سفید سیمان شمال در آذر 97 از 296.800 تومان در هر تن با کاهش دو درصدی در خرداد 98 به 290.540 تومان در هر تن رسیده است.

با توجه به افزایش چهار درصدی نرخ فروش سیمان خاکستری و کاهش دو درصدی نرخ فروش سیمان سفید، انتظار می‌رود اثر معناداری بر مبلغ درآمدی شرکت نداشته باشد و تغییرات مقداری بر درآمد شرکت اثر داشته است.

درآمد سیمان شمال به سقف تازه‌ای دست یافت

میانگین درآمد ماهانه سیمان شمال در سال مالی منتهی به آذر 97 مبلغ هشت میلیارد و 713 میلیون تومان است که این میانگین درآمدی در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 به 11 میلیارد و 495 میلیون تومان رسیده است.

درآمد خرداد ماه سیمان شمال به دلیل افزایش مقدار فروش به 14 میلیارد و 543 میلیون تومان رسیده است و به طور کلی درآمد شرکت در دوره شش ماهه به دلیل افزایش مقدار فروش شرکت افزایش یافته است. سطح درآمدی سیمان شمال در خرداد ماه همانند مقدار فروش، به سقف جدیدی رسیده است و نسبت به میانگین درامدی سال مالی منتهی به آذر 97 بیش از 66 درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی به دلیل دریافت مجوز افزایش نرخ فروش سیمان، درآمد شرکت بالاتر از سطح فعلی افزایش یابد.

سیمان شمال 9 میلیارد تومان فراتر از میزان برآوردی درآمد ساخت

شرکت سیمان شمال برای سال مالی منتهی به آذر 98 درآمد 120 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب شرکت برای محقق کردن این درآمد بایستی درآمد 60 میلیارد تومانی را در دوره شش ماهه بسازد. بررسی دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 نشان می‌دهد، شرکت طی این دوره درآمد 68 میلیارد و 970 میلیارد تومانی ساخته است. به این ترتیب سیمان شمال هشت میلیارد و 970 میلیون تومان فراتر از میزان برآوردی درآمد ساخته است که عمدتا به دلیل افزایش مقدار فروش شرکت است و در صورت اعمال افزایش نرخ فروش سیمان در گزارشات، انتظار می‌رود سطح درآمدی شرایط فراتر از سطح روی داده، قرار گیرد.

 

ارسال نظر

تازه ها