کد خبر 55948

بااقتصاد بررسی می‌کند

درآمد پتروشیمی مبین در سال 97 با رشد 61 درصدی به شش هزار و 596 میلیارد تومان رسیده است که با این میزان درآمد سود خالص 167 تومانی برای هر سهم شناسایی کرده است که نسبت به 96 رشد 75 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت پتروشیمی یکی از شرکت‌های یوتیلیتی محور است که در سال مالی 97 مبلغ شش هزار و 596 میلیارد تومان درآمد ساخته است. با توجه به بهای تمام شده چهار هزار و 256 میلیارد تومانی شرکت در سال 97 سود ناخالص دو هزار 340 میلیارد تومانی و سود خالص دو هزار و 384 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

مقایسه درآمد عملیاتی پتروشیمی مبین در سال 97 نشان می‌دهد درآمد شرکت با رشد 61 درصدی در سال 97 به شش هزار و 596 میلیارد تومان رسیده است.

بهای تمام شده شرکت نیز با رشد 55 درصدی به چهار هزار و 256 میلیارد میلیارد تومانی رسیده است که موجب شده است سود ناخالص شرکت با رشد 74 درصدی به دو هزار و 340 میلیارد تومانی رسیده است.

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پتروشیمی مبین در سال 97 بیش از 39 درصد افزایش یافت و به 65 میلیارد و 632 میلیون تومان رسیده است و سایر درآمدهای عملیاتی پتروشیمی مبین کاهش 64 درصدی داشته که به چهار میلیارد و 994 میلیون تومانی رسیده است به این ترتیب سود عملیاتی شرکت از هزار و 314 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 73 درصدی به دو هزار 279 میلیارد تومان رسیده است.

هزینه مالی پتروشیمی مبین به دلیل تسویه تسهیلات دریافتی از هفت میلیارد و 497 میلیون تومان به 23 میلیون تومان رسیده است و سایر درآمدهای غیرعملیاتی از 73 میلیارد تومان به 111 میلیارد تومان رسیده است. که این موضوع موجب شد سود خالص شرکت با رشد دو هزار و 384 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به افزایش سود خالص مبین در سال 97، سود خالص هر سهم مبین با رشد 75 درصدی به هزار و 673 ریال رسیده است.

حاشیه سود خالص پتروشیمی مبین به 36 درصد رسید

روند حاشیه سود پتروشیمی مبین از سال 93 حاکی از روند صعودی است. حاشیه سود ناخالص پتروشیمی مبین از 28% در سال 93 به 35% در سال 97 رسید و حاشیه سود عملیاتی پتروشیمی مبین از 27% در سال 93 به 35% در سال 97 رسید و حاشیه سود خالص از 22% در سال 93 به 36% در سال 97 رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها