کد خبر 55839

بررسی عملکرد ماهانه سه پتروشیمی در خرداد ماه نشان داد

بررسی درآمد ماهانه پتروشیمی‌های غدیر، اراک و مارون حاکی از روند صعودی نسبت به میانگین 97 است. دلیل اصلی افزایش درآمد پتروشیمی‌های ذکر شده، ادامه روند افزایشی نرخ فروش محصولات است.

درآمد شغدیر 10 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پتروشیمی غدیر در خرداد ماه سال 98 مقدار هفت هزار و 943 تن محصول به فروش رسانده و از محل فروش این محصول درآمد 63 میلیارد تومانی را ساخته است.

مقایسه مقدار فروش شرکت در خرداد ماه نسبت به میانگین 97 نشان می‌دهد، میانگین فروش شغدیر در سال 97، نه هزار و 240 تن است که در خرداد ماه به هفت هزار و 943 تن رسیده است، در واقع مقدار فروش شرکت نسبت به میانگین 97 کاهش یافت، حتی نسبت به اردیبهشت ماه که فروش نزدیک به 11 هزار تنی را داشته است، مقدار فروش کاهش یافت.

نرخ فروش pvc پتروشیمی غدیر برخلاف مقدار فروش شرکت روند صعودی را طی این چهار ماه طی کرده است و از شش میلیون و 789 هزار تومان در هر تن (اسفند 97) با رشد 16 درصدی به هفت میلیون و 933 تومان در هر تن (خرداد 98) رسیده است.

با توجه به کاهش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش محصولات پتروشیمی غدیر، درآمد پتروشیمی غدیر از میانگین 53 میلیارد تومانی سال 97 به درآمد 63 میلیارد تومانی خرداد ماه رسیده است. بنابراین افزایش نرخ فروش بر کاهش مقدار فروش غلبه کرده است و موجب افزایش درآمد گردید.

نرخ فروش محصولات شازند به طور میانگین 48 درصد افزایش یافت

پتروشیمی شازند در خرداد ماه 69 هزار و 600 تن محصول به فروش رسانده که از محل این مقدار فروش درآمد 611 میلیارد تومانی ساخته است.

میانگین مقدار فروش شرکت در سال 97 بیش از 76 هزار تن است که در خرداد ماه به 69 هزار و 600 تن رسیده است. به طور کلی مقدار فروش ماهانه شازند در بهار 98 از میانگین ماهانه 98 کمتر است. اما نرخ فروش محصولات شرکت در خرداد ماه نسبت به قیمت اسفند 98 به طور میانگین 48 درصد افزایش یافت.

بنابراین با توجه به افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات پتروشیمی شازند، درآمد خرداد ماه شازند از میانگین 442 میلیارد تومانی 97 به درآمد 611 میلیارد تومانی خرداد ماه رسیده است.

درآمد پتروشیمی مارون 400 میلیارد تومان افزایش یافت

پتروشیمی مارون در خرداد 98، مقدار 152 هزار و 367 محصول به فروش رسانده است که از این مقدار فروش درآمد هزار و 35 میلیارد تومانی رقم زده است.

بررسی مقدار فروش پتروشمی مارون نشان می‌دهد، میانگین فروش ماهانه مارون در سال 97، نزدیک به 141 هزار تن است که این میزان در ماه‌ها بهار روند افزایشی داشته و به 152 هزار و 367 تن در خرداد ماه رسیده است.

بررسی نرخ فروش محصولات مهم پتروشیمی مارون حکایت از افزایش نرخ فروش در خرداد ماه نسبت به اسفند 97 دارد. نرخ فروش پلی اتیلن سنگین طی بازه زمانی مورد نظر 37%، نرخ فروش اتیلن 52 درصد، نرخ فروش پلی پروپیلن 53 درصد و نرخ فروش منو اتیلن گلایکول 12% افزایش یافت.

باتوجه به افزایش مقدار فروش پتروشیمی مارون و افزایش قیمت محصولات، شاهد افزایش درآمد شرکت از سطح 669 میلیارد تومان در میانگین 97 با افزایش نزدیک به 400 میلیارد تومانی به هزار و 35 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها