کد خبر 54720

بررسی عملکرد روانکارها در خرداد ماه

درآمد روانکارها به طور عمده به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ فروش انواع روانکار در خرداد ماه، از میانگین درآمدی 97 افزایش یافت.

درآمد شبهرن 49 درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، نفت بهران (شبهرن) در خرداد ماه 44 هزار متر مکعب فروش داشته است که از این میزان فروش، درآمد 388 میلیارد تومانی محقق نموده است. نفت بهران به طور میانگین در سال 97 نزدیک به 37 هزار متر مکعب فروش رقم زد و در فروردین ماه مقدار فروش شبهرن با کاهش همراه بود اما در ادامه مقدار فروش شرکت در خرداد ماه به 44 هزار مترکعب نزدیک شد که بیش از شش هزار متر مکعب بالاتر از میانگین فروش 97 می‌باشد. نرخ فروش انواع روانکار شبهرن از شش میلیون و 454 هزار تومان به ازای هر متر مکعب در اسفند 97 با رشد 38درصدی به هشت میلیون و 956 هزار تومان رسید.

بنابراین با توجه به افزایش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد شبهرن از میانگین 197 میلیارد تومانی سال 97 به 388 میلیارد تومان در خرداد ماه رسید.  بنابراین درآمد خرداد ماه شبهرن نسبت به میانگین 97 رشد 191 میلیارد تومانی و نسبت به اردیبهشت ماه رشد 141 میلیارد تومانی را رقم زد. بنابراین درآمد شبهرن رشد 49 درصدی نسبت به میانگین 97 رقم زد.

درآمد نفت پارس 85 میلیارد تومان افزایش یافت

نفت پارس (شنفت) در خرداد ماه با فروش نزدیک به سه میلیون کیلوگرم گریس و پارافین و اسلاک واکس و 33 میلیون لیتر ضد یخ و انواع روانکار به فروش رسانده است که از محل این میزان فروش، درآمد 255 میلیارد تومانی رقم زده است. میانگین مقدار فروش انواع روانکار نفت پارس در سال 97 بیش از 23 میلیون لیتر است که در خرداد ماه 33 میلیون و 753 لیتر رسید بنابراین شاهد رشد قابل توجه مقدار فروش بوده‌ایم. مقدار فروش انواع روانکار نفت پارس 45 درصد افزایش یافت.

نرخ فروش انواع روانکار از چهار هزار و 621 تومان در اسفند 97 با رشد 24 درصدی به شش هزار و 838 تومان به ازای هر لیتر در خرداد 98 رسید. بنابراین علاوه بر افزایش مقداری فروش شاهد افزایش درآمد نفت پارس در خرداد ماه بوده‌ایم.

درآمد نفت پارس از 128 میلیارد تومان از میانگین 97 با رشد 96 درصدی به 255 میلیارد تومان در خرداد 98 رسید. همچنین درآمد خرداد نسبت به اردیبهشت ماه افزایش 85 میلیارد تومانی داشته است که به دلیل رشد نرخ فروش و افزایش مقداری فروش می‌باشد.

شسپا درآمد 480 میلیارد تومانی را رقم زد

نفت سپاهان (شسپا) در خرداد ماه با فروش 65 هزار تن انواع روانکار و محصولات جانبی، درآمد 480 میلیارد تومانی ساخته است.

مقدار فروش نفت سپاهان از میانگین 53 هزار تنی با رشد 22 درصدی به 65 هزار تن در خرداد ماه رسید. البته مقدار فروش خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه کاهشی است.

نرخ فروش انواع روانکار از سال 97 شروع به رشد کرده و در اسفند 97 هر تن انواع روانکار به قیمت شش میلیون و 474 هزار تومانی به فروش رسیده است و نرخ فروش انواع روانکار با رشد 28 درصدی به هشت میلیون و 311 هزار تومان در خرداد ماه رسیده است.

بنابراین با توجه به افزایش مقداری فروش و نرخ فروش انواع روانکارها، درامد شرکت از میانگین سال 97 فراتر رفته است. مقدار فروش خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه کاهشی بوده است اما نرخ فروش انواع روانکار افزایشی، که برایند کاهش مقدار و افزایش نرخ فروش، ثابت ماندن درآمد شسپا در خرداد ماه شده است.

شپاس درامد 265 میلیارد تومانی ساخت

نفت پاسارگاد (شپاس) در خرداد ماه با فروش 83 هزار تن محصول درآمد 265 میلیارد تومانی را رقم زد. درآمد شرکت تحت تاثیر تغییرات مقداری فروش، طی چند ماه اخیر روند متفاوتی را طی کرد.

میانگین مقدار فروش 97 نفت پاسارگاد 91 هزار تن است که این مقدار فروش در فروردین ماه به 100 هزار تن و در اردیبهشت ماه به 134 هزار تن رسید اما در خرداد ماه، کاهش مقدار فروش شرکت محسوس است. مقدار فروش خرداد ماه، حتی از سطح میانگین 97 پایین تر است. مقدار فروش خرداد ماه نفت پاسارگاد با کاهش 51 هزار تنی نسبت به فروش اردیبهشت ماه، به 83 هزار تن رسید. نرخ فروش محصولات نفت پاسارگاد نیز در خرداد 98 نسبت به اسفند 97، افزایشی بوده است. بنابراین شاهد افزایش درآمد شرکت در بهار 98 بوده‌ایم.

میانگین درآمدی 97 نفت پاسارگاد 180 میلیارد تومان است که در فروردین و اردیبهشت به دلیل افزایش مقدار فروش رشد قابل توجهی را داشته‌اند. اما در خرداد ماه به دلیل کاهش چشمگیر مقدار فروش، درآمد شرکت به 265 میلیارد تومان رسید.

درآمد ایرانول 71 درصد افزایش یافت

نفت ایرانول (شرانل) در خرداد ماه 44 هزار متر مکعب انواع روانکار و دیگر محصولات به فروش رسانده و از محل فروش این محصولات درآمد 298 میلیارد تومانی ساخته است.

میانگین مقدار فروش ایرانول در سال 97 بیش از 48 هزار متر مکعب است که در فروردین ماه 98 به 32 هزار مترمکعب رسید و در اردیبهشت ماه با رشد سه هزار مترمکعبی به 35 هزار متر مکعب و در خرداد ماه با رشد قابل توجه به 44 هزار مترمکعب رسید. با این وجود، بیش ازچهار هزار مترمکعب از میانگین 97 فاصله دارد.

نرخ فروش انواع روانکار نفت ایرانول از چهار میلیون و 573 هزار تومان به ازای هر متر مکعب در اسفند 97 با رشد 51 درصدی به شش میلیون و 942 تومان رسید.

بنابراین با توجه به افزایش مقداری فروش و نرخ فروش محصولات در خرداد ماه شاهد افزایش درآمد شرکت در خرداد ماه می‌باشیم. میانگین درآمدی سال 97 شرکت 174 میلیارد تومان است که در خرداد ماه با رشد 71 درصدی مواجه بوده است که به 298 میلیارد تومان رسید.

 

ارسال نظر

تازه ها