کد خبر 54481

گزارش خرداد ماه فولاژ نشان داد

درآمد فولاد آلیاژی ایران به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات در خرداد ماه نسبت به فروردین ماه با رشد 53 درصدی به 264 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بااقتصاد، شرکت فولاد آلیاژی ایران با فروش 40 هزار و 653 هزار تنی از محل فروش آلیاژی، مهندسی و فولاد تجاری درآمد 263 میلیارد و 943 میلیون تومان ساخته است.

مقدار تولید و فروش فولاژ کاهش یافت

مقدار تولید فولاد آلیاژی ایران در خرداد ماه با کاهش هزار و 429 تنی نسبت به اردیبشهت ماه به هشت هزار و 716 تن رسیده است. تولید خرداد ماه فولاژ نسبت به فروردین ماه رشد سه هزار و 673 تنی داشته است. مقدار فروش فولاژ نیز در خرداد ماه با کاهش هشت هزار و 716 تنی نسبت به اردیبهشت ماه به 40 هزار و 653 تن رسیده است. اما مقدار فروش فولاژ نسبت به فروردین ماه افزایشی می‌باشد.

نرخ فروش محصولات فولاژ افزایش یافت

نرخ فروش فولاد آلیاژی در فروردین 98 به ازای هر تن پنج میلیون و 898 هزار تومان بوده که با رشد 12 درصدی به شش میلیون و 648 هزار تومان در خرداد ماه رسیده است و فولاد مهندسی در فروردین 98 به ازای هر تن چهار میلیون و 722 هزار تومان بوده که در اردیبهشت ماه نرخ فروش این محصول کاهش یافته اما در خرداد ماه با رشد 15 درصدی به پنج میلیون و 443 هزار تومان رسیده است.

درآمد فولاژ به 264 میلیارد تومان رسید

مقدار فروش فولاد آلیازی ایران در خرداد ماه کاهش یافته است اما بررسی نرخ فروش فولاد آلیاژی و فولاد مهندسی، رشدهای 12 و 15 درصدی داشته‌اند که این موضوع موجب افزایش درآمد فولاد آلیاژی ایران شده است. درآمد فولاد آلیاژی ایران از ابتدای سال تا کنون مسیر افزایشی را طی کرده است. در اردیبهشت ماه به دلیل افزایش مقدار فروش و در خرداد ماه به دلیل افزایش نرخ فروش، افزایش یافته است. درآمد خرداد ماه از 172 میلیارد تومان در فروردین ماه با رشد 53 درصدی به 264 میلیارد تومان رسید.

فولاز بالاتر از میانگین براوردی فروش داشته است

فولاد آلیاژی ایران در صورت مالی سال 97 برای سال مالی 98 فروش 400 هزار تنی برآورد کرده است. بنابراین شرکت برای محقق شدن این مقدار فروش بایستی به طور میانگین در هر سه ماه فروش 100 هزار تنی محقق نماید. بررسی گزارش‌های ماهانه فولاژ در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه نشان می‌دهد، این شرکت در مجموع فروش 120 هزار تنی طی این سه ماه محقق کرده است. بنابراین عملکرد ماهانه فولاژ نشان می‌دهد، این شرکت بالاتر از میانگین برآوردی مقدار فروش، عمل کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها