کد خبر 53592

مقایسه عملکرد شرکت‌های غذایی در سال 97 نشان داد

بررسی درآمد و حاشیه سود خالص شرکت‌های غذایی تولید کننده انواع خوراکی نشان داده است غپینو با درآمد 348 میلیارد تومانی بالاترین درآمد و غگرجی با حاشیه سود خالص 31 درصدی بالاترین میزان حاشیه سود خالص را رقم زده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی و مقایسه درآمد شرکت‌های غذایی تولید کننده انواع خوراکی نشان می‌دهد شرکت پارس مینو (غپینو) با درآمد 348 میلیارد تومانی بالاترین سطح درآمدی را در این گروه داشته است. سالمین با درآمد 154 میلیارد تومانی در رده دوم این لیست قرار دارد و بیسکویت گرجی با درآمد 57 میلیارد تومانی کمترین میزان درآمد را در سال 97 در این گروه داشته است.

غپینو بیشترین درآمد را ساخته است

مقایسه درآمد شرکت‌های غذایی تولید کننده انواع خوراکی در سال 97 نسبت به نشان می‌دهد، درآمد سالمین (غسالم) با رشد 56 درصدی بالاترین میزان رشد را در این گروه به ثبت رسانده است. درآمد غسالم از 99 میلیارد تومان  در سال 96 با رشد 56 درصدی (معادل56 میلیارد تومان) به 154 میلیارد تومان رسیده است. درآمد غپینو رشد 45 درصدی، غمینو رشد 34 درصدی و غگرجی رشد 8 درصدی داشته است.

غگرجی بالاترین حاشیه سود خالص را رقم زده است

در سال 97 به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات به طور کلی شاهد افزایش سودآوری در همه گروه‌ها بوده‌ایم که شرکت‌های غذایی یکی از شرکت‌های قابل توجه در بحث سودآوری و افزایش نرخ فروش محصولات بوده‌اند. برای سنجش عملکرد سودآوری شرکت‌های غذایی تولید کننده انواع مواد غذایی به بررسی و مقایسه حاشیه سود خالص این شرکت‌ها پرداخته‌ایم که نتیجه این موضوع نشان می‌دهد، غگرجی با حاشیه سود خالص 31 درصدی مثبت‌ترین عملکرد را در ساخت سود نسبت به درآمد داشته است. حاشیه سود غگرجی از 16 درصد در سال 96 با رشد 15 درصدی به 31 درصد رسیده است. بنابراین با رشد 15 درصدی در زمینه حاشیه سود خالص بالاترین افزایش سود خالص را نیز در سال 97 رقم زده است.

 

ارسال نظر

تازه ها