کد خبر 52813

صورت مالی افق کوروش منتشر شد

درآمد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در سال مالی 97 به دلیل افزایش تعداد شعب، دو هزار و 331 میلیارد تومان افزایش یافته و به پنج هزار و 241 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با سرمایه 100 میلیارد تومانی در زمینه خرده فروشی فعالیت دارد. افق کوروش در سال مالی 97 مبلغ پنج هزار و 241 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت چهار هزار و 322 میلیارد تومان می‌باشد. با در نظر گرفتن هزینه‌های فروش، اداری و عمومی 758 میلیارد تومانی، سود عملیاتی 161 میلیارد تومانی ساخته است. سود خالص افق کوروش در سال مالی 97 مبلغ 298 میلیارد تومان می‌باشد که با توجه به این میزان سود خالص، سود خالص شناسایی شده برای هر سهم 298 تومان می‌باشد.

فعالیت شرکت در زمینه خورده فروشی می‌باشد، و در زمینه‌های فروش خوراکی، پروتئینی، شوینده، نوشیدنی و سایر مواد و ملزومات مرتبط با خانوار فعالیت دارد. خوراکی‌ها با سهم 45 درصدی بیشترین سهم را در سبد فروش شرکت دارند و در جایگاه بعدی، نوشیدنی‌ها قرار دارند. اندازه بازار خرده فروشی، 348 هزار میلیارد تومانی می‌باشد که افق کوروش با فروش پنج هزار میلیارد تومانی، سهم نزدیک به 1.5 درصدی از کل بازار خرده فروشی دارد. با توجه به برنامه شرکت برای افزایش تعداد شعب به نظر می‌رسد درآمد و سهم از بازار شرکت رو به افزایش باشد.

تعداد شعب افق کوروش افزایش یافت

بررسی درآمد عملیاتی افق کوروش در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد، درآمد عملیاتی افق کوروش با 80 درصد (معادل دو هزار و 331 میلیارد تومان) افزایش به پنج هزار و 241 میلیارد تومان رسیده است. یکی از دلایل اصلی افزایش درآمد شرکت، افزایش تعداد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش می‌باشد. تعداد شعب فروشگاه از 903 واحد به 1357 واحد افزایش یافته است که این موضوع به افزایش درآمد شرکت کمک کرده است در نتیجه افزایش تعداد شعب و درآمد عملیاتی، بهای تمام شده درآمد عملیاتی شرکت نیز افزایش یافته است و با رشد 78 درصدی به  چهار هزار و 322 میلیارد تومان رسیده است. اما با توجه به برتری رشد درآمدهای عملیاتی به بهای تمام شده، سود عملیاتی افق کوروش افزایش یافته است و رشد 92 درصدی داشته و به 919 میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر افزایش درآمدهای عملیاتی، افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی موجب بالارفتن سود خالص افق کوروش شده است. سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت از 44 میلیارد تومان به 160 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سود هر سهم افق کوروش به 297 تومان رسید

بنابراین با توجه افزایش درآمد عملیاتی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی، سود خالص شرکت با رشد 335 درصدی به 298 میلیارد تومان رسیده است. سود خالص هر سهم افق از 684 ریال با رشد 336 درصدی به دو هزار و 979 ریال رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش مقدار فروش از ناحیه افزایش تعداد شعب درآمد عملیاتی شرکت، و سود شرکت افزایش یافته است که نتیجه این موضوع افزایش سود خالص هر سهم شرکت شده است.

پیش‌بینی درآمد هشت هزار میلیارد تومانی برای سال 98

صنعت خرده فروشی در ایران، مستقیما با میزان بودجه هزینه خانوار ارتباط دارد. کل صنعت خرده فروشی با رقمی در محدوده 250 هزار میلیارد تومان شناخته شده است که در آن بازار هدف مشتریان، خانوارها هستند. از طرفی سهم فروشگاه‌های زنجیره در صنعت خرده فروشی ایران حدود 11 درصد می‌باشد اما در کشورهای توسعه یافته این سهم به بیش از 70 درصد می‌رسد که این مساله وجود بازار هدف مناسب را ضروری می‌داند. سهم بازاری شرکت در سال 96 نزدیک به 1.20% بوده که در سال 97 به 1.49% درصد رسیده است. پیش بینی سهم بازاری افق کوروش با رسیدن به 1600 شعبه در سال 98، نزدیک به 2.19% می‌باشد که درآمد برآوردی افق کوروش هشت هزار و 800 میلیارد تومان می‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها