کد خبر 52698

بررسی عملکرد اردیبهشت ماه روانکارها

بررسی و مقایسه درآمد روانکارها در اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 نشان می‌دهد، درآمد نفت پاسارگاد با رشد 137 درصدی معادل 246 میلیارد تومان به 425 میلیارد تومان رسید. اما به طور کلی درآمد اردیبهشت ماه شرکت‌های روانکار نسبت به میانگین 97 مثبت بوده است.

بررسی عملکرد شرکت‌های روانکار نشان می‌دهد، نفت سپاهان با درآمد 480 میلیارد تومانی، بالاترین میزان درآمد را در اردیبهشت ماه رقم زد. در قدم بعد، نفت پاسارگاد با درآمد 425 میلیارد تومانی قرار دارد و نفت بهران، نفت ایرانول و نفت پارس با درآمدهای 197، 174 و 128 میلیارد تومانی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

2019-06-08 08_32_10-Cortana

 

نفت پاسارگاد بالاترین افزایش درآمد را در گروه روانکار رقم زد

مقایسه عملکرد اردیبهشت ماه روانکارها نسبت به میانگین 97 نشان می‌دهد، هر پنج شرکت روانکار، نسبت به میانگین 97 افزایش درآمد را تجربه کرده‌اند. بالاترین میزان افزایش درآمد اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 متعلق به نفت پاسارگاد می‌باشد. درآمد نفت پاسارگاد در اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97 رشد 246 میلیاردی داشته است. میانگین درآمد نفت پاسارگاد در یال 97 مبلغ 180 میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد قابل توجه به 425 میلیارد تومان رسیده است. از نگاه درصدی، افزایش درآمد نفت پاسارگاد، بالاترین درصد افزایش درآمد را در میان روانکارها داشته است. چراکه درصد افزایش درآمد نفت پاسارگاد در این دوره، 137 درصد می‌باشد.

علاوه بر نفت پاسارگاد تغییرات نفت سپاهان، از نگاه تغییر در میزان و درصد درآمد در جایگاه دوم قرار دارد. درآمد نفت سپاهان از 256 میلیارد تومان با رشد 88 درصدی (معادل 224 میلیارد تومان) به 480 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش مقدار فروش روانکارها در اردیبهشت ماه

بررسی عملکرد اردیبهشت ماه روانکارها نشان می‌دهد، به طور کلی عملکرد مثبتی را نسبت به میانگین 97 رقم زده‌اند. علاوه بر افزایش نرخ فروش محصولات، یکی از دلایل اصلی افزایش مبلغ درآمدی شرکت‌های روانکار در اردیبهشت ماه نسبت به میانگین 97، افزایش مقداری فروش می‌باشد. به طور مثال مقدار فروش نفت پاسارگاد از میانگین 91 هزار تنی سال 97 به 134 هزار تن در اردیبهشت ماه رسیده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها