کد خبر 52348

صورت مالی پست بانک منتشر شد

پست بانک در صورت مالی سال 97، زیان 263 میلیارد تومانی گزارش کرده است که به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های بانک بوده است.

به گزارش پایگاه خبری، تحلی بااقتصاد، اولین بانک بورسی صورت مالی سال 97 را منتشر کرده است. پست بانک ایران در سال 97 مبلغ 569 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. بهای تمام شده درآمد شرکت 831 میلیارد تومان می‌باشد. زیان خالص شرکت در این مدت 263 میلیارد تومان می‌باشد.

بررسی درآمد و هزینه طی چهار سال پست بانک نشان می‌دهد، در سال‌های 94 و 95 سود خالص شرکت یه ترتیب یک میلیارد و شش میلیارد تومان می‌باشد و در ادامه طی سال‌های 96 و 97 به دلیل افزایش هزینه‌های بانک، سود خالص به زیان خالص تبدیل شده است. پست بانک ایران در سال 96 زیان خالص 293 میلیارد تومانی و در سال 97 زیان خالص 263 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

هزینه‌های شرکت در مدار صعود قرار دارد

هزینه‌های کارکنان در سال 96 و 97 ثابت بوده اما سایر هزینه‌های اجرایی بانک از 59 میلیارد تومان با افزایش 33 درصدی به 78 میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های مالی بانک از 23 میلیارد تومان با افزایش 46 درصدی به 34 میلیارد تومان رسیده است. همچنین هزینه کارمزد بانک از 152 میلیارد تومان با رشد 53 درصدی به 234 میلیارد تومان رسیده است. اما تنها هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک طی سال 97 نسبت به سال 96 کاهشی بوده است اما 131 میلیارد تومان از هزینه‌های بانک را هزینه مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می‌دهد.

 با توجه به افزایش هزینه‌های بانک درآمد شرکت طی دوره‌های مورد بررسی ثابت بوده است و رشد قابل توجهی نداشته است. بنابراین با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های بانک و عدم تغییر قابل توجه درآمد بانک، شاهد زیان‌ده بودن عملکرد بانک طی سال‌های 96 و 97 می‌باشیم.

بخش اصلی درآمدهای بانک را درآمدهای مشاع تشکیل می‌دهد، درآمد مشاع بانک طی سال مالی 97، هزار و 165 میلیارد تومان می‌باشد که سهم بانک از این میزان درآمد تنها 218 میلیارد تومان می‌باشد و سهم درآمد غیر مشاع از کل درآمد بانک 350 میلیارد تومان می‌باشد.

جمع سپرده‌های جذب شده طی سال 97 مبلغ هشت هزار و 741 میلیارد تومان بوده و طی این دوره نه هزار و 243 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، با توجه به هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک، شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات می‌تواند هزینه‌ بانک را کاهش دهد.

بنابراین با توجه به درآمدها و هزینه‌های بانک، به نظر می‌رسد جهت خروج بانک از زیان‌دهی بایستی هزینه‌های بانک کنترل شده تا نسبت هزینه‌های بانک و توان درآمدزایی بانک به یک برابری نسبی برسد.

تراز ارزی پست بانک

دارایی ارزی پست بانک 923 میلیارد تومان می‌باشد و بدهی‌ارزی بانک 920 میلیارد تومان به این ترتیب تراز ارزی پست بانک سه میلیارد تومان می‌باشد. نرخ تسعییر ارزی که پست بانک در صورت مالی خود از ان یاد کرده است، دلار 4200 تومانی می‌باشد. با فرض تسعییر ارزی براساس دلار نیمایی می‌توان انتظار داشت تراز ارزی پست بانک دو برابر گردد.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها