کد خبر 52316

صورت مالی 97 آلومراد بررسی شد

شرکت آلومراد در سال مالی 97 درآمد 33 میلیارد تومان تومانی ساخته است که نسبت به 96 رشد 189 درصدی داشته است اما به دلیل افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه‌های مالی و اداری و عمومی شرکت، زیان خالص شرکت افزایش یافته و به 752 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آلومراد در زمینه تولید راد، بیلت و ورق آلومینیومی فعالیت دارد. عمده‌ترین منبع درآمدی آلومراد، از محل فروش راد می‌باشد. شرکت در سال مالی 97 توانست پنج هزار و 236 تن تولید و پنج هزار و 196 تن فروش داشته باشد. آلومراد از محل فروش این مقدار محصول، 33 میلیارد تومان فروش داشته و بهای تمام شده درآمد عملیاتی شرکت در این دوره 32 میلیارد تومان می‌باشد. شرکت در سال مالی 97 زیان عملیاتی 772 میلیون تومان و زیان خالص 752 میلیون تومان شناسایی کرده است. همچنین زیان انباشته پایان دوره شرکت به دو میلیارد و 227 میلیون تومان رسیده است. همچنین آلومراد برای هر سهم زیان خالص 15 ریالی شناسایی کرده است.

رشد درآمد عملیاتی در سایه افزایش نرخ فروش محصولات

مقایسه درآمد عملیاتی آلومراد در سال 96 و 97 نشان می‌دهد، درآمد عملیاتی آلومراد از 11 میلیارد تومان با رشد 189 درصدی به 33 میلیارد تومان رسیده است. مقدار فروش آلومراد از 14 هزار تن با کاهش 8 هزار و 579 تنی به پنج هزار تن رسیده است اما میانگین نرخ فروش محصولات آلومراد افزایشی بوده، به طوری که نرخ فروش را در سال مالی 97 رشد 134 درصدی داشته است.

تغییر هزینه مواد مستقیم مصرفی دلیل افزایش بهای تمام شده آلومراد

بهای تمام شده درآمد عملیاتی در دوره 97 نسبت به 96 رشد 190 درصدی داشته و به 32 میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، افزایش بهای مواد مستقیم مصرفی می‌باشد. بهای مواد مستقیم مصرفی از شش میلیارد تومان به 28 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه این میزان از افزایش بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی مربوط به افزایش مقدار تولید نمی‌باشد و به دلیل افزایش نرخ خرید مواد مصرفی روی داده است و همچنین شرکت در سال 97 تولید ورق آلومینومی را به چرخه تولید اضافه کرده است که این موضوع موجب افزایش هزینه شرکت شده است.

با توجه به افزایش درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی برایند تغییرات این دو نامشخص می‌باشد اما به دلیل افزایش 217 درصدی هزینه ‌های فروش، اداری و عمومی، زیان عملیاتی شرکت از 170 میلیون تومان به 772 میلیون تومان رسیده است. که نشان می‌دهد، زیان عملیاتی آلومراد 355 درصد افزایش یافته است.

زیان آلومراد افزایش یافت

همچنین به دلیل افزایش 84 درصدی هزینه مالی و افزایش درآمدحاصل از سرمایه گذاری و درآمدهای متفرقه موجب شده‌اند زیان خالص نسبت به زیان عملیاتی رشد کمتری داشته باشد. زیان خالص آلومراد از 571 میلیون تومان با افزایش 32 درصدی به 751 میلیون تومان رسیده است. اما در کل شاهد افزایش زیان شرکت بوده‌ایم که موجب شده است زیان انباشته پایان دوره از یک میلیارد و 474 میلیون تومان با رشد 51 درصدی به دو میلیارد و 226 میلیون تومان رسیده است. با توجه به افزایش زیان خالص شرکت، زیان خالص هر سهم آلومراد از 115 ریال به 152 ریال رسید.

برآورد درآمد 39 میلیارد تومانی در سال 98

بررسی روند درآمد و هزینه آلومراد نشان می‌دهد، سال 97 شاهد رشد قابل توجه درآمد و هزینه شرکت بوده‌ایم. در بخش درآمد، افزایش نرخ فروش محصولات و در بخش هزینه افزایش نرخ خرید مواد مستقیم مصرفی موجب شده است شاهد رشد هزینه شرکت باشیم. اما نکته قابل توجه حاشیه سود پایین شرکت می‌باشد که به دلیل بالا بودن هزینه شرکت می‌باشد.

آلومراد برای سال 98 فروش 39 میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات و توان تولیدی شرکت، با تکیه بر تولید و فروش بیشتر، شرکت بتواند درآمد بالاتری بسازد.

 

ارسال نظر

تازه ها