کد خبر 52299

گزارش ماهانه فولاد کاوه جنوب کیش منتشر شد

فولاد کاوه جنوب کیش در اردیبهشت ماه 396 میلیارد تومان درآمد ساخته است که به دلیل افزایش مقدار فروش و نرخ فروش محصولات درآمد شرکت نسبت به فروردین ماه و میانگین 97 رشد قابل توجه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی بااقتصاد، فولاد کاوه جنوب کیش در زمینه تولید آهن اسفنجی و شمش بلیت فعالیت دارد که محصول اصلی شرکت شمش بیلت صادراتی می‌باشد. فولاد کاوه جنوب کیش در اردیبهشت 98 توانسته 251 هزار تن تولید داشته باشد که 98 هزار تن آن مربوط به شمش بیلت و 153 هزار تن مربوط به آهن اسفنجی می‌باشد. شرکت در اردیبهشت ماه توانسته است 116 هزار تن فروش داشته باشد که به واسطه این مقدار فروش، درآمد 396 میلیارد تومانی بسازد.

فولاد کاوه جنوب کیش به طور میانگین در 97 مبلغ 267 میلیارد تومان و در فروردین ماه 254 میلیارد تومان درآمد داشته است. مقایسه درآمد اردیبهشت ماه فولاد کاوه نسبت به میانگین 97 رشد رشد 129 میلیارد تومانی و نسبت به فروردین ماه رشد 142 میلیارد تومانی داشته است.

مقدار فروش فولاد کاوه رشد 14 هزار تن افزایش یافت

مقدار تولید فولاد کاوه جنوب کیش از 211 هزار تن در میانگین 97 با رشد 40 هزار تنی به 251 هزار تن رسیده است.همچنین مقدار تولید فولاده کاوه جنوب کیش رشد 140 هزار تنی داشته است.

مقدار فروش فولاد کاوه جنوب کیش به طور میانگین در هر ماه از سال 97، بالغ بر 102 هزار تن بوده است که در اردیبهشت ماه با رشد 14 هزار تنی به 116 هزار تن رسیده است. مقدار فروش فولاد کاوه جنوب کیش نسبت به فروردین ماه نیز 52 هزار تن رشد داشته است.

در اردیبهشت ماه فولاد کاوه جنوب کیش، 74 هزار تن شمش بیلت صادراتی فروش داشته که نسبت به فروردین ماه رشد 44 هزار تنی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد، شرایط تحریمی بر عملکرد شرکت اثرگذار نبوده و فروش صادراتی شرکت پابرجا می‌باشد.

افزایش نرخ فروش محصولات فولاد کاوه در همه محصولات

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به سال 97 نشان می‌دهد، در همه محصولات شاهد افزایش نرخ فروش بوده‌ایم. به طوری که نرخ فروش شمش بیلت داخلی و آهن اسفنجی کارمزدی بالاترین درصد افزایش را داشته است و شمش بیلت صادراتی نیز رشد رشد 26 درصدی داشته است. شمش بیلت صادراتی سهم قابل توجهی در سبد درآمدی فولاد کاوه جنوب کیش دارد. بنابراین رشد 26 درصدی نرخ فروش این محصول اثر قابل توجهی بر درآمد شرکت دارد.

بنابراین با توجه به افزایش مقدار فروش و افزایش در نرخ فروش، درآمد شرکت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها