کد خبر 52069

گزارش ماهانه ایران خودرو منتشر شد

بررسی درآمد ایران خودرو در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد این شرکت در این ماه 14 هزار دستگاه به فروش رسانده است که از این میزان فروش مبلغ 664 میلیارد تومان درآمد ساخته است. تعداد فروش و درآمد شرکت نسبت به فروردین ماه افزایشی بوده است

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، وضعیت خودرو در سال 97 به دلیل شرایط نابسامان دلار و افزایش هزینه‌های تولید و زیان انباشته شکل‌گرفته نامناسب بوده و از این جهت تعداد تولید خودرو در این شرکت رو به کاهش بوده است. این روند همچنان ادامه دار بوده، چراکه همچنان شرکت به دلیل کاهش قطعات و مواد اولیه در تنگنا قرار داشته و وضعیت بلاتکلیف قیمت خودرو نیز به این وضعیت دامن زده است.

تولیدات ایران خودرو نسبت به میانگین 97 کاهش یافت/ نسبت به فروردین 98 افزایش یافت

مقایسه تولید ایران خودرو در اردیبهشت ماه و میانگین 97 نشان می‌دهد که به طور کلی تولید ایران خودرو با کاهش 17 درصدی (معادل پنج هزار و 381 دستگاه) از سطح متوسط 32 هزار و 244 دستگاهی به 26 هزار و 863 دستگاه در اردیبهشت ماه رسیده است. بیشترین میزان کاهش مربوط به کاهش سه هزار و 491 دستگاهی تولیدات گروه پژوه می‌باشد.

همچنین مقایسه تولید ایران خودرو در اردیبهشت و مقایسه ان با فروردین ماه نشان می‌دهد تولیدات ایران خودرو در این ماه افزایش 72 درصدی داشته است. ایران خودرو در فروردین ماه 15 هزار و 663 دستگاه خودرو تولید کرده است که در اردیبهشت ماه به 26 هزار و 863 دستگاه رسیده است. محصولات گروه پژو با افزایش نزدیک به هفت هزار دیستگاهی، بالاترین افزایش را در زمینه تولید خودرو داشتند.

1

تعداد فروش ایران خودرو در اردیبهشت 98 نسبت به میانگین 97، بیش از 53 درصد کاهش یافت/ نسبت به فروردین ماه 24 درصد افزایش یافت

مقایسه تعداد فروش ایران خودرو نشان می‌دهد، تعداد فروش از 30 هزار دستگاه در میانگین 97 با کاهش 53 درصدی (معادل 16 هزار دستگاه) به 14 هزار دستگاه برسد که کاهش تعداد فروش گروه پژوه به دلیل سهم بالای این شرکت در تعداد تولید، بالاترین کاهش را داشته است. 

مقایسه تعداد فروش اردیبهشت ایران خودرو نسبت به فروردین ماه نشان از افزایش تعداد فروش دارد. تعداد فروش ایران خودرو از 11 هزار دستگاه با افزایش 24 دصدی (معادل دو هزار و 739 دستگاه) به 14 هزار دستگاه برسد. برخلاف افزایش تولید گروه پژو در این ماه، مقدار فروش این محصول کاهشی بوده و از هفت هزار و 738 دستگاه به شش هزار و 593 رسیده است. اما تعداد فروش گروه وانت و سایر محصولات جدید از 39 دستگاه در فروردین ماه با افزایش 576 دستگاهی به 615 دستگاه رسیده است.

2

نرخ فروش محصولات ایران خودرو کاهشی گزارش شده است!

بررسی نرخ فروش محصولات ایران خودرو در اردیبهشت 98 نسبت به سال 97 نشان می‌دهد، قیمت عمده محصولات شرکت کاهشی گزارش شده‌اند. به طور مثال قیمت رانا از 36 میلیون تومان در 97 با کاهش 36 درصدی به قیمت 23 میلیون تومان در اردیبهشت 98 گزارش شده است اما در بعضی از محصولات ما شاهد افزایش قیمت قابل توجه می‌باشیم. قیمت گروه سمند از 28 میلیون و 498 هزار تومان با رشد 83 درصدی، 52 میلیون 156 هزار تومان گزارش شده است. اما قیمت محصولات اثرگذار بر درآمد شرکت همچون گروه پژوه در اردیبهشت ماه نسبت به سال 97 کاهشی گزارش شده است.

همچنین مقایسه نرخ فروش محصولات شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه نیز این روند کاهشی را نشان می‌دهد و تنها قیمت سمند افزایشی (افزایش قابل توجه) گزارش شده است.

3

مبلغ فروش ایران خودرو

به دلیل کاهش تعداد فروش خودرو در اردیبهشت 98 نسبت به میانگین 97 و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات مبلغ فروش شرکت کاهش یافته است. مبلغ فروش ایران خودرو از هزار و 100 میلیارد تومان از میانگین 97 با کاهش 43 درصدی به 664 میلیارد تومان رسید.

اما مقایسه اردیبهشت نسبت به فروردین ماه تعداد فروش خودرو افزایشی بوده و نرخ فروش محصولات کاهشی، به این ترتیب اثرات این موضوع از پیش قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. اما گزارش عملکرد ماهانه ایران خودرو نشان می‌دهد درآمد حاصل از فروش شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه افزایش 46 درصدی داشته است. درآمد ایران خودرو از 456 میلیارد تومان در فروردین 98 به 664 میلیارد تومان در اردیبهشت 98 رسیده است. محصول پژوه 2008 بالاترین اثر را بر افزایش درآمد شرکت داشته است. اما همچنان مشاهده می‌شود محصولات گروه پژوه بر درآمد شرکت اثر منفی داشته است.

4

ارسال نظر

تازه ها