کد خبر 51607

بررسی عملکرد اردیبهشت ماه شرکت‌های فولادی نشان داد

بررسی عملکرد اردیبهشت ماه شرکت‌های فولادی نشان می‌دهد، درآمد همه شرکت‌های فولادی افزایش یافته است که بیشتر به دلیل افزایش مقدار فروش شرکت‌ها بوده است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی عملکرد شرکت‌های فولادی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، فولاد مبارکه اصفهان بالاترین درآمد را در این گروه داشته است و فولاد آلیاژی یزد بالاترین درصد تغییر را در این گروه داشته است.

مقدار فروش فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) 222 هزار تن افزایش یافت

شرکت فولاد اسفهان در فروردین ماه سال جاری 668 هزاتن تولید داشته که تولید این شرکت در اردیبهشت ماه با رشد 9 درصدی به 729 هزار تن رسیده است. همچنین فروش این شرکت از 503 هزار تن در فرودین ماه با رشد 44 درصدی به 725 هزار تن در اردیبهشت 98 رسیده است. علاوه بر افزایش مقداری فروش، نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه افزایشی بوده است. میانگین نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان از چهار میلیون و 624 هزار تومان در هر تن با رشد 5 درصدی به چهار میلیون و 858 هزار تومان در اردیبهشت 98 رسیده است. بنابراین افزایش 44 درصدی مقدار فروش و افزایش 5 درصدی میانگین نرخ فروش فولاد مبارکه اصفهان موجب افزایش 51 درصدی درآمد شرکت شده است. درآمد فولاد مبارکه اصفهان از دو هزار و 326 میلیارد تومان با رشد 51 درصدی به سه هزار و 522 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد فولاد ارفع (ارفع) 75 درصد افزایش یافت

مقدار تولید آهن و فولاد ارفع از 150 هزار تن با کاهش چهار درصدی به 143 هزار تن در اردیبهشت ماه رسید اما مقدار فروش شرکت از 43 هزار تن در فروردین ماه با رشد 64 درصدی به 71 هزار تن در اردیبهشت ماه رسید. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات فولاد ارفع از سه میلیون و 679 هزار تومان با رشد 7 درصدی به سه میلیون و 920 هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است. بنابراین افزایش 64 درصدی مقدار فروش و افزایش 7 درصدی نرخ فروش محصولات منجر به افزایش 75 درصدی درآمد فولاد ارفع در اردیبهشت ماه شده است. درآمد آهن و فولاد ارفع از 160 میلیارد تومان در فروردین ماه با رشد 75 درصدی به 281 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه رسیده است. نکته مهم در فروش فولاد ارفع اضافه شده شمش صادراتی می‌باشد. فروش شمش صادراتی در فروردین ماه صفر بوده است اما در اردیبهشت ماه 21 هزار تن از فروش شرکت به فروش صادراتی اختصاص یافت.

نرخ فروش محصولات فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) کاهش یافت

مقدار تولید فولاد آلیاژی ایران از 36 هزار تن در فروردین 98 با کاهش 14 درصدی به 41 هزار تن در اردیبهشت 98 رسیده است و مقدار فروش فولاژ از 30 هزار تن در فروردین ماه با افزایش چشمگیر 64 درصدی به 49 هزار تن در اردیبهشت 98 رسیده است. اما میانگین نرخ فروش محصولات فولادآلیاژی ایران از پنج میلیون و 717 هزار تومان در هر تن با کاهش 10 درصدی به پنج میلیون و 148 هزار تومان در هر تن رسیده است. اما افزایش قابل توجه مقدار فروش فولاد آلیازی ایران موجب بالارفتن درآمد اردیبهشت ماه شرکت شده است. درآمد حاصل از فروش فولاد آلیاژی ایران از 172 میلیارد تومان با رشد 48 درصدی به 254 میلیارد تومان در اردیبهشت 98 رسیده است.

درآمد صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) دو برابر شد

مقدار تولید صنایع فولاد آلیاژی یزد از هزار تن در فروردین 98 با رشد 70 درصدی به هزار و 842 تن در اردیبهشت 98 رسیده است، همچنین مقدار فروش فولاد آلیاژی یزد از هزار تن به هزار و 867 تن در اردیبهشت 98 رسیده است. به این ترتیب شاهد افزایش 86 درصدی مقدار فروش فولاد آلیاژی یزد بوده‌ایم. اما میانگین نرخ فروش محصولات شرکت رشد محسوسی نداشته و از اردیبهشت 98 نسبت به فروردین 98 رشد یک درصدی داشته است اما با توجه به افزایش مقدار فروش، درآمد شرکت از هفت میلیارد تومان به 14 میلیارد تومان رسیده است.

تولید فخاس کاهش یافت /  درآمد فخاس افزایش یافت

مقدار تولید مجتمع فولاد خراسان از 351 هزار تن در فرودین 98 با کاهش 25 درصدی همراه بوده و به 261 هزار تن در اردیبهشت 98 رسیده است اما مقدار فروش فخاس از 54 هزار تن در فروردین 98 با رشد 150 درصدی به 136 هزار تن در اردیبهشت ماه رسیده است اما میانگین نرخ فروش فخاس کاهشی بوده و از چهار میلیون تومان در هر تن به سه میلیون و 907 هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است اما برایند کاهش نرخ فروش و افزایش مقدار فروش شرکت، افزایش 142 درصدی درآمد فخاس در اردیبهشت ماه بوده است. درآمد فخاس از 219 میلیارد تومان در فروردین ماه با رسد 142 درصدی به 531 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها