کد خبر 50788

بااقتصاد بررسی می‌کند

شرکت الومینیوم ایران در سال 96 زیان انباشته 176 میلیارد تومانی داشته است که در سال 97 به دلیل افزایش نرخ فروش به سود انباشته 303 میلیارد تومانی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آلومینیوم ایران در بازار داخل و صادراتی فعال می‌باشد. شمش بیلت، شمش خالص، شمش آلیاژ و شمش خالص صادراتی از محصولات اصلی شرکت جهت فروش می‌باشد. فایرا در سال مالی 97 مبلغ دو هزار و 810 میلیارد تومان فروش داشته است که 83 درصد از فروش شرکت مربوط به فروش در بازار داخلی (مبلغ دو هزار و 347 میلیارد تومان) و 17 درصد از فروش (معادل 463 میلیارد تومان) مربوط به بازار صادراتی می‌باشد.

تولیدات فایرا در سال 97 در همان سطح قبلی 170 هزار تن ثابت باقی ماند، اما مقدار فروش شرکت از 167 هزار و 783 تن در سال 97 با رشد 442 تنی به 168 هزار و 225 تن رسیده است. اما بررسی درآمد فایرا در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 92 درصدی داشته است. درآمد فایرا از هزار و 461 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 92 درصدی به دو هزار 813 میلیارد تومانی رسیده است. دلیل اصلی افزایش درآمد فایرا افزایش نرخ فروش محصولات شرکت در سال 97 بوده است. میانگین نرخ فروش محصولات فایرا در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 92 درصدی داشته است که در نهایت منجر به افزایش درآمد عملیاتی شرکت شده است.

نرخ فروش شمش خالص 112 درصد رشد داشت

شمش خالص محصول اصلی شرکت می‌باشد و نزدیک به 70 درصد از سبد درآمدی شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش شمش خالص از هفت میلیون و 896 هزار تن به ازای هر تن در فروردین 96 با رشد ملایم طی 17 ماه، در مرداد 97 به 11 میلون و 276 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است اما از شهریور 97 شاهد روند فزاینده نرخ فروش شمش خالص بوده‌ایم. به طوری که نرخ فروش این محصول در شهریور ماه به 19 میلیون و 430 رسید و این روند صعودی با کمی فراز و نشیب در اسفند ماه به 22 میلیون و 322 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است. بنابراین نرخ فروش شمش خالص در سال 97 رشد 112 درصدی داشته است.

حاشیه سود فایرا در سال 97 رشد داشته است

بنابراین با توجه افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات فایرا شاهد افزایش درآمد عملیاتی بوده‌ایم. اما به دلیل افزایش نرخ دلار در بازار داخلی بهای تمام شده درآمد عملیاتی نیز افزایش یافت. بهای تمام شده فایرا از هزار و 250 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 73 درصدی به دو هزار و 161 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. بنابراین رشد بهای تمام شده فایرا از رشد درآمد عملیاتی شرکت کمتر بوده است. برتری رشد درآمد عملیاتی نسبت به رشد بهای تمام شده موجب شده است حاشیه سود عملیاتی فایرا از 8 درصد در سال 96 به 19 درصد در سال 97 رسیده است.

در سال 96 شرکت متحمل 26 میلیارد تومان هزینه غیر عملیاتی بوده است که این میزان در سال 97 به 81 میلیارد تومان درآمد غیر عملیاتی شده است. همچنین مالیات بر درآمد فایرا از 2 میلیارد تومان به 108 میلیارد تومان رسید. اما با این وجود سود خالص فایرا از 70 میلیارد تومان با رشد 618 درصدی به 494 میلیارد تومان رسیده است که موجب شده است حاشیه سود خالص فایرا همراه با رشد باشد و از حاشیه سود خالص پنج درصد به 18 درصد در سال 97 رسیده است.

به ازای هر سهم سود خالص 95 تومانی شناسایی شده است

فایرا در سال 96 زیان انباشته 176 میلیارد تومانی داشته که است که این میزان از زیان انباشته با توجه به افزایش نرخ فروش قابل توجه و افزایش درآمد عملیاتی به سود انباشته 303 میلیارد تومانی تبدیل شده است. سود هر سهم فایرا در سال 96 مبلغ 133 ریال بوده است که شرکت در سال مالی 97 برای هر سهم سود 952 ریالی شناسایی کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها