کد خبر 50351

بااقتصاد عملکرد شرکت‌های لبنی در سال 97 را بررسی می‌کند

بررسی و مقایسه عملکرد شرکت‌های گروه لبنی در سال 97 نشان می‌دهد، غشصفا و غگلپا بهترین عملکرد را از نظر سودآوری و نسبت‌های عملکردی داشته‌اند.

غشصفا بالاترین درآمد عملیاتی را ساخته است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی و مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های لبنی (شرکت‌هایی که صورت مالی سال 97 را منتشر نمودند) نشان می‌دهد غشصفا بالاترین درآمد و غشاذر کمترین درآمد را در سال مالی 97 ساخته‌اند. مقایسه عملکرد 97 شرکت‌های لبنی در مقایسه با عملکرد سال 96 نشان می‌دهد غشصفا بیشترین درصد تغییر را در درآمد داشته است. درآمد غشصفا از 259 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 74 درصدی به 451 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. همچنین غپاذر کمترین درصد افزایش در درآمد را رقم زده است. درآمد غپاذر از 256 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 27 درصدی به 325 میلیارد تومان رسیده است.

غگلپا بالاترین سود را برای هر سهم شناسایی کرد

مقایسه سود خالص شرکت‌های لبنی نشان می‌دهد برخلاف درآمدهای عملیاتی، غلگلپا بالاترین سود خالص را برای هر سهم شناسایی و غشاذر کمترین سود را برای هر سهم شناسایی کرده است. غگلپا برای هر سهم سود خالص هزار و 605 ریالی شناسایی کرده است و غشاذر برای هر سهم سود 92 ریالی شناسایی کرده است. اما غشصفا با رشد 156 درصدی بیشترین رشد را در شناسایی سود برای هر سهم داشته است. سود هر سهم غشصفا از 538 ریال در سال 96 با رشد 156 درصدی (837) به هزار و 375 ریال در سال 97 رسیده است.

حاشیه سود غگلپا سه درصد کاهش یافته است

برای سنجش عملکرد سودآوری به نظر می‌رسد می‌توان به نسبت حاشیه سود خالص شرکت‌ها تکیه بیشتری داشت و بررسی این نسبت در شرکت‌های لبنی نشان می‌دهد با حاشیه سود خالص 8 درصدی، غگلپا بالاترین نسبت حاشیه سود خالص را به خود اختصاص داده است و غپاذر با حاشیه سد خالص 2 درصدی کمترین میزان حاشیه سود خالص را داشته است. حاشیه سود خالص 8 درصدی غگلپا نشان می‌دهد هشت درصد از درآمد عملیاتی شرکت سود خالص می‌باشد. البته حاشیه سود خالص غگلپا در سال 97 نسبت به سال مالی 96 کاهشی بوده است. چراکه حاشیه سود غگلپا از 11 درصد در سال 96 با کاهش 3 درصدی به 8 درصد در سال 97 رسیده است. اما در این میان حاشیه سود غشصفا با رشد 2 درصدی از 4 درصد در سال 96 به 6 درصد در سال 97 رسیده است.

بازده دارایی گروه لبنی در سال 97 منفی بوده است

بررسی سودآوری و نسبت‌های سودآوری نشان می‌دهد غگلپا و غشصفا بهترین عملکرد را در گروه لبنی داشته‌اند و بررسی نسبت‌های عملکردی تایید کننده این موضوع می‌باشد. میانگین بازده دارایی گروه لبنی در سال 97 منفی یک درصد بوده است.  اما مقایسه بازده دارایی شرکت‌های لبنی نشان می‌دهد، غگلپا با 21درصد، بالاترین میزان بازده دارایی را به خود اختصاص داده است و غشصفا در رتبه دوم قرار دارد. غشاذر با بازده 5 درصدی دارایی‌ها کمترین میزان بازده دارایی‌ها را در سال 97 داشته است. بازده دارایی غشصفا با افزایش شش درصدی در سال 97 نسبت به سال 96 بالاترین رشد را در گروه لبنی داشته است. اما بازده دارایی غگلپا که بالاترین بازده دارایی گروه لبنی بوده، نسبت به سال 96، کاهش 8 درصدی داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفته علی‌رغم عمکلرد بهینه غگلپا در سال 97 در گروه لبنی، عملکرد شرکت و سودآوری غگلپا نسبت به سال 96 روند کاهشی داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها