کد خبر 50274

صورت مالی زگلدشت نشان داد

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال 97 سود خالص 127 تومان برای هر سهم پیش‌بینی کرده است. با توجه به تقسیم سود 80درصدی نسبت به سود شناسایی شده در سال 96، می‌توان انتظار داشت سود تقسیمی سال 97 با تکرار سناریوی سال قبل به 100 تومان برای هر سهم برسد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در حال حاضر جزء شرکت‌های تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری عمومی تامین (سهامی خاص) می‌باشد و واحد تجاری نهائی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) می‌باشد. بازار اصلی محصولات شرکت داخلی بوده و میزان سهم ظرفیت تولید شرکت در ایارن و جهان برای محصولات اصلی شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد.

نرخ محصولات زگلدشت نزدیک به 40 درصد افزایش یافت

سرمایه شرکت 20 میلیارد تومان و بدهی شرکت 27 میلیارد تومان می‌باشد که با این میزان دارایی شرکت در سال مالی 97 مبلغ 80 میلیارد تومان درآمد ساخته است. درآمد شرکت در سال مالی 97 نسبت به سال مالی 96 رشد 45 درصدی داشته است.  تعداد فروش گوساله نر از هزار و 335 راس در سال 96 با رشد 43 راسی به هزار و 378 راس در سال 97 رسیده است و نرخ فروش گاو نر از سه میلیون و 158 هزار تومان در سال 96 با رشد 38 درصدی به چهار میلیون و 383 هزار تومان در سال 97 رسیده است. همچنین مقدار فروش شیر از 37 هزار و 873 تن در سال 96 به 38 هزار و 32 تن در سال 97 رسیده است و نرخ فروش شیر با رشد 40 درصدی از هزار و 320 تومان (در هر کیلوگرم) در سال 96 با رشد 40 درصدی به هزار و 850 تومان (در هر کیلوگرم) در سال 97 رسیده است. بنابراین افزایش درآمد شرکت به دلیل افزایش 40 درصد نرخ فروش شیر و افزایش 38 درصدی نرخ فروش گاو نر بوده است.

حاشیه سود عملیاتی زگلدشت 8 درصد رشد داشت

در سال 97 به دلیل افزایش مقدار تولید و افزایش هزینه مواد اولیه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی افزایش یافت. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 33 درصدی در سال 97 به 55 میلیارد تومان رسیده است همچنین شاهد افزایش 54 درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی بوده ایم که موجب شده است ساتیر هزینه‌های عملیاتی شرکت به 832 میلیون تومان برسد اما رشد 231 درصدی سایر درآمدهای عملیاتی (900 میلیون تومان در سال 97) موجب شده سود عملیاتی شرکت رشد 111 درصدی داشته باشد و از 10 میلیارد تومان در سال 96 به 20 میلیارد تومان در سال 97 برسد. این موضع باعش شده است حاشیه سود عملیاتی شرکت از 17 درصد به 25 درصد ارتقاء پیدا کند و شاهد رشد 8 درصدی حاشیه سود عملیاتی شرکت باشیم.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری زگلدشت به شش میلیارد تومان رسید

هزینه‌های مالی به دلیل نیاز به نقدینگی در شرکت، یکی از هزینه‌ها و ریسک‌های مهم برای شرکت قلمداد می‌شود و در سال 97 شاهد افزایش 19 درصدی هزینه‌های مالی بوده‌ایم. هزینه‌های مالی زگلدشت در سال 97 به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است اما افزایش 433 درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری بوده‌ایم. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت به شش میلیارد تومان رسیده است که موجب شده سود خالص شرکت روند رو به بهبودی داشته باشد و از 9 میلیارد و 537 میلیون تومان به 25 میلیارد و 469 میلیون تومان در سال 97 برسد. بنابراین حاشیه سود خالص شرکت تحت تاثیر رشد 433 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری از 17 درصد به 31 درصد افزایش یافت که حتی بالاتر از حاشیه سود عملیاتی شرکت می‌باشد.

سود خالص هر سهم زگلدشت به 127 تومان شناسایی شد

با توجه به بهبود عملکرد شرکت در درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شاهد بهبود در سود خالص شرکت بوده‌ایم. بدین جهت سود خالص شناسایی شده برای هر سهم از 477 ریال با رشد 167 درصدی به هزار و 273 ریال رسیده است. سود تقسیمی زگلدشت برای سال مالی 96 مبلغ 385 ریال بوده است که در واقع 80 درصد از سود خالص شناسایی شده برای هر سهم در سال 96 بوده است. بنابراین با فرض تکرار سناریوی 80 درصدی از سود خالص شناسایی شده برای هر سهم، سهامدارن زگلدشت می‌توانند سود خالص 100 تومانی را برای هر سهم (برای دوره مالی 97) مد نظر داشته باشند.

 

ارسال نظر

تازه ها