کد خبر 50235

عملکرد 7 سال تنوین زیر ذره بین

شرکت تامین سرمایه نوین در سال 97 مبلغ 448 میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته است که با این میزان درآمد سود خالص 559 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرد. سود خالص هر سهم از 317 ریال در سال 92 با یک روند صعودی بدون وقفه به 559 ریال در سال 97 رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، موضوع فعالیت‌های اصلی و فرعی شرکت تامین سرمایه نوین مطابق ماده 3 اساسنامه، به طور خلاصه، عبارتست از: ارائه انواع خدمات مـالی شـامل تـأمین مالی، پذیرهنویسی، تعهدپذیرهنویسی، تعهد خرید اوراق بهادار، بازارگردانی، مدیریت دارایی، بازاریابی و فرآینـد واگـذاری اوراق بهـادار، مشاوره ارزشیابی، ادغام و تملّک عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس و بازارهای خارج از بورس، تجدید ساختار مـالی، مـدیریت ریسک، تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی و کسب وکار و فعالیت‌هـای مشـابه آنهـا.

سرمایه شرکت تأمین سرمایه نوین از ابتدای تأسیس تا کنون از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تأمین شده است. سرمایه شرکت در پایان دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 برابر با 700 میلیارد تومان می‌باشد. از جمع کل دارائی‌های شرکت در سال 1397، 78درصد از محل بدهی و 22 درصد آن از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است. سهامدار عمده شرکت تامین آتیه درخشان نوین می‌باشد که 24.12 درصد از سهام شرکت را تحت مالکیت دارد.

درآمد تنوین 19 درصد رشد داشت

بررسی روند درآمدی شرکت تامین سرمایه نوین طی یک دوره 7 ساله نشان از روند فزاینده درآمدی این شرکت طی دوره‌های زمانی مختلف دارد. درآمد این شرکت در سال 97 مبلغ 448 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 92 رشد 409 میلیارد تومانی داشته است و نسبت به سال 96 رشد 19 درصدی داشته است.

سود خالص تنوین به 391 میلیارد تومان رسید

همچنین سودآوری تنوین در پیرو از روند صعودی درآمد شرکت بوده و سود عملیاتی تنوین از 33 میلیارد تومان در سال 92 با یک روند رو به رشد به 429 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. همچنین سود خالص تنوین از 32 میلیارد تومان در سال 92 با رشد 359 میلیارد تومانی به 391 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. در رابطه با افزایش سودآوری شرکت حاشیه سود نمای بهتری از درآمد و رشد بهای تمام شده شرکت نشان می‌دهد.

حاشیه سود عملیاتی تنوین به 96 درصد رسید

بررسی حاشیه سود تنوین طی هفت سال اخیر نشان می‌دهد، حاشیه سود عملیاتی تنوین از 85 درصد در سال 92 به 96 درصد در سال 97 رسیده است همچنین حاشیه سود خالص از 82 درصد در سال 92 به 87 درصد در سال 97 رسیده است که در واقع بازگوکننده قدرت شرکت و مدیریت آن از ساخت سود از منابع در دسترس می‌باشد و هرچه این میزان بالاتر رود عملکرد بهینه شرکت را در ساخت سود نشان می‌دهد.

بنابراین مشاهده عملکرد شرکت طی هفت سال اخیر در دوره‌های مختلف همچون دوره‌های تحریمی قبل و یا دوره‌ بعد از برجام و یا سال 97 که در شرایط تحریم دوباره از سوی آمریکا قرار گرفته‌ایم، همواره مثبت ارزیابی می‌شود. از این رو می‌توان به عملکرد سال 98 شرکت همچون ادوار گذشته خوش بین بود.

 

ارسال نظر

تازه ها