کد خبر 50156

بررسی وضعیت سودآوری غشصفا در سال 97

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در سال مالی 97 مبلغ 451 میلیارد تومان درآمد ساحته است که از این میزان درآمد مبلغ 33 میلیارد تومان سود عملیاتی و 28 میلیارد تومان سود خالص و هزار و 375 ریال سود خالص به ازای هر سهم شناسایی کرده است که سود خالص هر سهم غشصفا 155 درصد رشد یافت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی روند درآمد عملیاتی شیر پاستوریزه پگاه اصفهان نشان می‌دهد از سال 1393 تا 1396 شاهد رشد 19 درصدی طی چهار سال اخیر بوده‌ایم اما در عملکرد سال 97 شاهد افزایش قابل توجه درآمد عملیاتی به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات بوده‌ایم. درآمد عملیاتی غشصفا در سال مالی 97 نسبت به دوره مالی قبل بیش از 74 درصد رشد داشته است. بنابراین با توجه به رشد 19 درصدی درآمد عملیاتی طی چهار سال، رشد 74 درصدی طی یک سال بسیار چشمگیر و قابل توجه می‌باشد.

سود خالص غشصفا 154 درصد رشد داشته است

همچنین مقایسه روند سود عملیاتی و سود خالص شرکت نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1393 تا 1396 سود عملیاتی و سود خالص شرکت همواره در یک دامنه مشخص قرار داشته و از آن فراتر نیز نرفته است و سود عملیاتی زیر سطح 20 میلیارد تومانی و سود خالص زیر سطح 15 میلیارد تومانی قرار داشته است که در سال 97 این روند شکسته شده و سود خالص به 33 میلیارد تومان و سود عملیاتی به 28 میلیارد تومان رسیده است. سود عملیاتی غشصفا 100 درصد و سود خالص شرکت بیش از 154 درصد نسبت به سال مالی 96 رشد داشته است.

سود خالص هر سهم غشصفا به هزار و 375 ریال رسید

روند شناسایی سود خالص به ازای هر سهم در غشصفا نشان می‌دهد که  سود خالص هر سهم در سال 93 مبلغ هزار و 138 ریال بوده که در سال 94 کاهش یافته است اما این میزان با یک روند صعودی ضعیف در سال 96 به 538 ریال رسیده است و در سال مالی 97 با یک رشد قابل توجه به هزار و 375 ریال در هر سهم رسیده است. مقایسه سود خالص هر سهم غشصفا در سال 97 رشد 155 درصد داشته است.

بنابراین در سال 97 شاهد افزایش سطح درآمد عملیاتی و سود خالص و در نتیحه سود خالص به ازای هر سهم بوده‌ایم که به دلیل تغییر در مقدار فروش و تغییر در نرخ فروش محصولات شرکت می‌باشد.

مقدار تولید غشصفا از 75 هزار و 672 تن در سال 96 با رشد 13 درصدی به 86 هزار تن در سال 97 رسیده است. همچنین بررسی نرخ فروش محصولات شرکت نشان می‌دهد نرخ فروش همه محصولات شرکت در سال 97 رشد داشته است به جز نرخ فروش شیر خشک کارمزدی که سه درصد کاهش یافته است. حجم مقدار فروش شیر خشک کارمزدی نزدیک به یک درصد از حجم فروش  شرکت را تشکیل می‌دهد. بنابراین با توجه به تغییرات در نرخ فروش محصولات که در سال 97 شکل گرفته است احتمال افزایش نرخ فروش محصولات کم می‌باشد و شرکت برای افزایش درآمد شرکت بایستی مقدار فروش خود را افزایش دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها