کد خبر 49943

با اقتصاد بررسی می‌کند

بررسی صورت های مالی میاندوره‌ای "فاراک" برای دوره شش ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به 1398/06/31 نشان می‌دهد پروژه‌های در دست این شرکت موفق و سودآور بوده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ماشین سازی اراک (فاراک) با سرمایه 628 میلیارد و 654 میلیون و 700 هزارتومان صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به پایان اسفند 97 را برای سال مالی 1398/06/31 منتشر کرده است.

شرکت ماشین‌سازی اراک با به هنگام‌سازی خطوط تولید و احداث کارگاه‌های بزرگی از قبیل کارگاه ماشین‌کاری و فلزکاری سنگین و کارگاه‌های توسعه آهنگری و ریخته‌گری و بهینه‌سازی این خطوط و برخورداری از امکانات سخت‌افزاری با توجه به نیازها و شرایط حاکم بر بازار در راستای پیشرفت و تامین نیازهای مشتریان گام برداشته است. "فاراک" به عنوان یک شرکت زیربنایی و استراتژیک محسوب می‌شود. پروژه‌های این شرکت عمدتا شامل طراحی، ساخت و نصب انواع تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات نیروگاهی، پل‌ها و سازه‌های فلزی و تجهیزات کارخانه‌ای است.

پروژه‌های موفق "فاراک" تاکنون

انجام پروژه‌های عظیمی مانند پارس جنوبی در فازهای مختلف، طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر، پالایشگاه‌ها و انواع پل‌ها و دیگ‌های بخار در ظرفیت‌های مختلف به مدت 4 دهه و صادرات به بیش از 20 کشور جهان از جمله افتخارات ماشین‌سازی اراک به شمار می‌رود.

نگاهی به اعداد صورت سود و زیان

درآمدهای عملیاتی "فاراک" در دوره شش ماهه ابتدایی با کاهش 4 درصدی 121 میلیاردتومان و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با 7 درصد کاهش 108 میلیاردتومان بوده است.

سود ناخالص 38 درصد افزایش یافته و از 8 میلیارد و 809 میلیون تومان به 12 میلیارد و 142 میلیون تومان رسیده است.

سود خالص در دوره مورد گزارش 14 میلیارد و 868 میلیون تومان گزارش شده که نسبت به زیان 12 میلیاردتومانی مدت مشابه سال گذشته و سود 1 میلیاردتومانی پایان سال مالی 97 افزایش چشمگیری داشته است.

بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم 24 ریال محقق شده است.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها در پایان دوره 6 ماهه منتهی به 1397/12/29

بررسی پروژه‌های "فاراک" نشان می‌دهد مجموع درآمدها برای این شرکت سودآور بوده است و بهای تمام شده مقدار کمتری از درآمد به دست آمده بوده است. 

شرح خدمات/ قراردادها

درآمد محقق شده در دوره 6 ماهه منتهی به 29/12/97

بهای تمام شده محقق شده در دوره 6 ماهه منتهی به 29/12/97

سود(زیان) ناخالص

درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ 29/12/97

بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا 29/12/97

حمل و نصب عرشه فلزی پل چهارم

٣,٢٨١

(4,196)

(915)

60,484

(62,587)

پل عبور خط لوله ششم سراسری گاز و فیبر نوری کارون

(3,552)

(398)

(3,950)

72,857

(80,972)

احداث تقاطع غیر ھمسطح میدان وحدت

٣٢,٣٠٢

(20,489)

١١,٨١٣

١٢١,٣۵۵

(135,065)

فروش ۵ دستگاه برج

0

0

0

144,953

(180,129)

فروش و نصب ٢ دستگاه مخزن کروی

۵۴,۵۶٣

(10,249)

44,134

299,404

(171,148)

ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع کنگان

(6,904)

(9,673)

(16,577)

47,039

(48,444)

فروش ١٠ دستگاه مخزن کربن استیل

(5,622)

(4,087)

(9,709)

345,549

(144,697)

فروش ٢١ دستگاه مبدل حرارتی

(4,577)

(499)

(5,056)

١٣٧,٨۴١

(181,584)

فروش ٢١ دستگاه مخزن تحت فشار

(6,967)

(9,899)

(16,866)

١١٢,٣٧٨

(109,806)

احداث پل رودخانه ای تالار عزیزک

781

(6,387)

(5,606)

14,764

(27,072)

فروش ٩ دستگاه مخزن تحت فشار

0

0

0

20,701

(36,733)

فروش ٧ دستگاه مخزن تحت فشار

0

0

0

26,341

(38,340)

فروش ٣ دستگاه مخزن کروی

(34,079)

(4,330)

(38,409)

107,677

(74,507)

حمل و نصب ٣ دستگاه مخزن کروی

3,650

(2,811)

839

17,957

(18,985)

فروش ۴ دستگاه برج الفین

23,650

(15,631)

8,019

80,114

(43,463)

فروش ٢ مخزن کروی ( خمین (

(939)

(64)

(1,003)

140,842

(107,898)

نصب ٢ مخزن کروی ( خمین (

(8,551)

(9,009)

(17,560)

38,720

(48,134)

فروش یکدستگاه دیگ ۵۵.٠٠٠ بخار پوندی

10,003

(9,936)

67

12,323

(12,250)

فروش ۵ دستگاه برج

18,833

(48,525)

(29,692)

216,353

(190,786)

فروش ۵ دستگاه مخزن

22,683

(15,153)

7,530

28,464

(18,018)

فروش ٨ دستگاه برج

6,822

(11,576)

(4,754)

77,496

(72,440)

ساخت و نصب استراکچر ٨ دستگاه جرثقیل

(2,861)

(8,082)

(10,943)

139,719

(147,511)

احداث پل بزرگ گلورد

0

0

0

3,653

(3,775)

ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد الفین

(22)

(19,152)

(19,174)

51

(72)

ساخت یکدستگاه فایر ھیتر آبادان

(487)

(41)

(528)

(4,090)

(4,989)

ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور

0

0

0

43

(26)

مخازن ذخیره میعانات گازی عسلویه (EPC ( ٢

63,923

(60,727)

3,196

225,876

(214,583)

تجهیزات فاز ١۴ پارس جنوبی

11,614

(6,186)

5,428

3,670,578

(1,955,025)

طرح ساماندھی بندر صادراتی ماهشهر. بخش خشکی

281,109

(141,254)

139,855

4,057,053

(4,214,140)

احداث اسکله گوگرد بندرصادراتی ماهشهر

1,052

(1,197)

(145)

40,578

(46,158)

فروش ونصب یک دستگاه دیگ بخار ٣٠تنی لاوان

(1,542)

(614)

(2,156)

9,288

(12,645)

ساخت برج - T ۴٠٣

427

(11,147)

(10,720)

427

(519)

احداث پل بزرگ رودخانه ارمند

(4,276)

0

(4,276)

294,513

(253,556)

احداث پل کابلی خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴

(4,037)

0

(4,037)

446,145

(342,340)

سایر قراردادها

0

(49,510)

(49,510)

199,573

(261,168)

جمع

١,٢٠۶,۵٩٠

(1,085,164)

121,426

11,215,189

(9,259,565)

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها