کد خبر 49485

بررسی عملکرد فنوال و فایرا در فروردین ماه

بررسی عمکلرد فروردین ماه آلومینیوم سازان نشان می‌دهد درآمد فایرا 66 درصد و درآمد فنوال 89 درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش درامد آلومینیوم سازان، کاهش شدید مقدار تولید و فروش شرکت‌ها بوده است.

بررسی عملکرد فایرا در فروردین ماه

شرکت آلومینیوم ایران در فروردین 98 مبلغ 289 میلیارد تومان فروش داشته است. مبلغ فروش فایرا در فروردین ماه 98 نسبت به اسفند 97 بیش از 66 درصد کاهش یافته است. فایرا در اسفند 97 مبلغ 429 میلیارد تومان فروش داشته است که با کاهش 140 میلیارد تومانی فروش فایرا در فروردین 97 به 289 میلیارد تومان رسیده است.

تولید فروردین ماه نسبت به اسفند ماه افزایش یافت

تولید فایرا در اسفند ماه از 12 هزار تن با افزایش 26 درصدی (معادل سه هزارتن) به 15 هزار تن در فروردین ماه رسیده است اما فروش فایرا در اسفند ماه از 19 هزار تن با کاهش 65 درصدی (معادل 13 هزار تن) به هفت هزار تن در فروردین ماه رسیده است. اما میانگین نرخ فروش محصولات نزدیک به سه درصد افزایش یافت اما به دلیل کاهش محسوس مقدار فروش محصولات درآمد فایرا 66 درصد کاهش یافت.

 

فایرا در فروردین ماه هفت هزارتن کمتر اط متوسط سال 97 فروش داشته است

به طور میانگین فایرا در هر ماه از سال 97 توانسته 14 هزار تن تولید داشته باشد که مقایسه میانگین 97 و تولید فروردین ماه نشان می‌دهد، فایرا در فروردین ماه هزار تن بیش از میانگین 97 تولید داشته باش. اما مقایسه فروش فایرا در دوره مذکور، حاکی از کاهش چشمگیر مقدار فروش می‌باشد. فروش فایرا هفت هزار تن از میانگین ماهانه 97 پایین‌تر بوده که همین امر با وجود رشد 26 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات در فروردین ماه نسبت به میانگین ماهانه 97، موجب کاهش درآمد 38 درصدی فایرا در فروردین ماه شده است.

بررسی عملکرد فنوال در فروردین ماه

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم در فروردین ماه سه میلیارد و 930 میلیون تومان فروش داشته است. درآمد فنوال از 34 میلیارد و 513 میلیون تومان در اسفند 97 با کاهش محسوس 88 درصدی (معادل 30 میلیارد تومان) به نزدیک جهار میلیارد تومان در فروردین ماه رسیده است.

فروش محصول صادراتی فنوال به صفر رسید

مقایسه میزان تولید قنوال در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه حاکی از کاهش 89 درصدی در مقدار تولید محصولات می‌باشد. به طوری که تولید برخی محصولات همچون ورق کامپوزیت، محصولات درجه 2 و محصول صادراتی در فروردین ماه به صفر رسیده است. فنوال در اسفند ماه یک میلیون و 455 هزار کیلیوگرم تولید داشته است که این میزان با کاهش 89 درصدی به 162 هزار کیلیوگرم در فروردین ماه رسیده است. همچنین در بحث فروش نیز عملکرد شرکت بسیار ضعیف بوده و فروش شرکت از یک میلیون 371 هزر کیلیوگرم به 137 هزار کیلیوگرم در فروردین ماه رسیده است که همین امر موجب کاهش درآمد فنوال شده است. درامد فنوال از 34 میلیارد تومان به چهار میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها