کد خبر 48719

روانکارها در فروردین ماه چه کردند

شسپا در فروردین سال 98، مبلغ 283 میلیارد تومان درآمد ساخته است که نسبت به میانگین درآمدی شرکت در سال 97، درآمد شسپا 10 درصد افزایش یافته است. همچنین در گروه روانکارها، شسپا بالاترین میزان درآمد را محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گزارش چهار شرکت روانکار در فروردین ماه منشتر شده است و مقایسه سطح درآمدی این شرکت‌ها نشان می‌دهد، نفت سپاهان (شسپا) بییشترین میزان درآمد را داشته است. شسپا در فروردین ماه سال جاری 283 میلیارد تومان درامد ساخته است که با این میزان درآمد در بین شرکت‌های روانکار بالاترین میزان درآمد را متعلق به خود ساخته است، نفت بهران (شبهرن)، نفت ایرانول (شرانل) و نفت پارس (شنفت) به ترتیب با درآمدهای 123، 120 و 67 میلیارد تومانی در جایگاه بعدی این لیست قرار دارند.

نرخ فروش محصولات شسپا 24 درصد رشد داشت

شسپا به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 256 میلیارد تومان درآمد ساخته است. درآمد شسپا در فروردین ماه نشان می‌دهد، که این شرکت از میانگین درآمد ماهانه سال 97 بالاتر درآمد ساخته است. تعداد فروش شرکت از 53 هزار تن در هر ماه سال 97 به مقدار فروش 47 هزار تن در فروردین ماه رسیده است که نشان می‌دهد مقدار فروش شرکت کاهش 11 درصدی داشته است. اما نرخ فروش محصولات شسپا در فروردین ماه نسبت به نرخ میانگین در سال 97 رشد صعودی داشته است و محصولات در فروردین ماه 24 درصد بالاتر از میانگین نرخ فروش محصولات در سال 97 به فروش رسیده است که این موضوع موجب افزایش درآمد شسپا در فروردین ماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه شرکت در سال 97 شده است.

درآمد نفت بهران 37 درصد کاهش یافت

نفت بهران (شبهرن) به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 197 میلیارد تومان درآمد ساخته است. مقایسه میانگین درآمدی شرکت در سال 97 و فروردین 98 نشان می‌دهد، شبهرن 37 درصد کاهش درآمدی داشته است که بررسی مقدار و نرخ فروش محصولات این شرکت نشان می‌دهد، تعداد فروش شرکت 44 درصد کاهش یافته است و نرخ فروش محصولات 12 درصد افزایش یافته است که برایند این دو موضع بازگو کننده کاهش درآمد نفت بهران در فروردین ماه نسبت به متوسط عملکرد ماهیانه شرکت در سال 97 می‌باشد.

میزان فروش شرانل 34 درصد کاهش داشته است

نقت ایرانول (شرانل) به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 174 میلیارد تومان درآمد ساخته است مقایسه فروردین 98 شرانل و متوسط ماهانه در سال 97، نشان می‌دهد درآمد شرانل 31 درصد کاهش داشته است. تعداد فروش شرانل در فروردین ماه نسبت به میانگین ماهانه شرکت در سال 97 کاهش 34 درصدی و نرخ فروش محصولات افزایش 4 درصدی داشته است که برایند این دو کاهش درآمد شرکت در فروردین ماه می‌باشد.

درآمد نفت پارس به دلیل کاهش میزان فروش کاهش یافت

نفت پارس (شنفت) به طور متوسط در هرماه از سال 97 مبلغ 128 میلیارد تومان درآمد ساخته است. مقایسه این میزان درآمد و درآمد فروردین ماه شرکت نشان می‌دهد، درآمد فروردین ماه 47 درصد کاهش یافته است. نرخ فروش محصولات نفت پارس در فروردین ماه نسبت به سال 97 بدون تغییر بوده است اما میزان فروش شرکت کاهش داشته است. کاهش 47 درصدی میزان فروش فرودین ماه 98 نسبت به میانگین ماهانه در سال 97 موجب کاهش درآمدی شنفت شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها