کد خبر 48117

گزارش فروردین ماه ایران‌خودرو منتشر شد

ایران خوردرو در فروردین سال جاری 15 هزار و 663 دستگاه تولید کرده است و 11 هزار و 263 دستگاه فروش داشته است که از محل فروش این تعداد دستگاه 455 میلیارد و 755 میلیون تومان درآمد داشته است.

درآمد ایران‌خودرو نسبت به اسفند ماه 70 درصد کاهش یافت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تولید فروردین ماه خودرو در ایران‌خودرو نسبت به اسفند ماه کاهش چشمگیر 55 درصدی داشته است و از 35 هزار و 520 دستگاه تولید در اسفند ماه به 15 هزار و 663 دستگاه در فروردین ماه رسیده است. با توجه به کاهش 55 درصدی در میزان تولید، می‌توان انتظار داشت که فروش شرکت کاهش یابد. ایران‌خودرو در اسفند ماه 33 هزار و 603 دستگاه فروش داشته است که در فروردین ماه با کاهش 66 درصدی (معادل 22 هزار و 340 دستگاه) به 11 هزار و 263 دستگاه رسیده است.

میانگین نرخ فروش محصولات ایران‌خودرور در اسفند ماه 44 میلیون و 289 هزار تومان به ازای هر دستگاه بوده است که مشاهده می‌شود میانگین نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه کاهش 8 درصدی را تجربه کرده است و به میانگین نرخ فروش 40 میلیون و 464 هزار تومان به ازای هر دستگاه رسیده است.

بنابراین با توجه به کاهش 66 درصدی در مقدار فروش و کاهش 8 درصدی در نرخ فروش می‌توان انتظار کاهش چشمگیر در درآمد شرکت داشت. ایران‌خودرو در اسفند ماه سال 97 مبلغ یک هزار و 488 میلیارد تومان درآمد داشته است که با کاهش نزدیک به 70 درصدی به درآمد 455 میلیارد تومان در فرودین ماه رسیده است.

درآمد ایران‌خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت

به طور میانگین ایران‌خودرو در هر ماه 32 هزار دستگاه تولید، 30 هزار دستگاه فروش و نرخ فروش هر دستگاه 38 میلیون و 800 هزار تومان بوده است. بنابراین میانگین درآمد ماهانه ایران‌خودرو در سال 97، هزار و 116 میلیارد تومان بوده است. در بخش تولید خودرو مشاهده می‌شود تولید فروردین ماه ایران‌خودرو نسبت به میانگین ماهانه شرکت در سال 97 کاهش 51 درصدی داشته است. چراکه از میانگین تولید 32 هزار دستگاه در هر ماه به تولید 15 هزار و 663 دستگاه در فروردین رسیده است. تعداد فروش ایران‌خودرو نیز 18 هزار دستگاه کاهش داشته است، به عبارتی فروش ایران‌خودرو در فروردین ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ایران خودرو در سال 97 کاهش 62 درصدی داشته است و اما برخلاف میزان تولید و میزان فروش، نرخ فروش محصولات شرکت همراه با رشد بوده است. میانگین ماهانه نرخ فروش محصولات ایران‌خودرو در سال 97، مبلغ 38 میلیون و 800 هزار تومان بوده است که با رشد 4 درصدی به 40 میلیون تومان در فروردین‌ماه رسیده است. اما با توجه کاهش محسوس در مقدار فروش شرکت، درامد شرکت کاهش یافته است. درآمد شرکت در فرودین ماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه شرکت در سال 97، بیش از 60 درصد (معادل 710 میلیارد تومان) کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها