کد خبر 47509

بررسی شرکت‌های خوراکی در سال 97 نشان می‌دهد

بررسی عملکرد شرکت‌های گروه غذایی که در تولید انواع خوراکی فعالند نشان می‌دهد غپینو بالاترین درآمد را در سال 97 و غگرجی بیشترین درصد افزایش درآمد را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، صنایع پارس مینو در سال 97 با درآمد 334 میلیارد تومانی بالاترین درآمد را در گروه غذایی به نام خود ثبت کرده است. بعد از غپینو با اختلاف زیاد، سالمین قرار دارد. سالمین در سال 97 مبلغ 154 میلیارد تومان فروش داشته است. مقایسه درآمد شرکت‌های غذایی در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد بیشترین رشد درآمد مربوط به غپینو می‌باشد. درآمد این شرکت از 241 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 93 میلیارد تومانی به 334 میلیارد تومان رسیده است. اما توجه به افزایش درآمد غگرجی نشان می‌دهد، درآمد غگرجی رشد دو برابری داشته است. درآمد غگرجی از 53 میلیارد تومان در سال 96 با رشد نردیک به 100 درصدی به 107 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

درآمد غگرجی به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات در سال 97 و افزایش مقدار فروش محصولات رشد قابل توجهی نسبت به دیگر شرکتهای هم‌گروه خود داشته است. نرخ فروش محصولات غگرجی در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 65 درصدی داشته است همچین مقدار فروش محصولات غگرجی 21 درصد رشد داشته است. میانگین نرخ فروش محصولات غگرجی در سال 96 مبلغ پنج میلیون و 754 هزار تومان در هر تن بوده است که با رشد 65 درصدی میانگین نرخ فروش محصولات شرکت به 9 میلیون و 486 هزار تومان در هر تن رسیده است. که بیشترین اثر افزایشی بر درآمد این شرکت متعلق به بیسکویت ساده می‌باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها