کد خبر 47193

طی شش ماهه نخست سال مالی

بررسی عملکرد فاراک طی شش ماه منتهی به اسفند 97 نشان می‌دهد این شرکت در مجموع 75 میلیارد و 695 میلیون تومان درآمد کسب کرده است که روند شناسایی درامد از مهر 97 تا اسفند 97، روند افزایشی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ماشین‌سازی اراک در سال مالی منتهی به 31 شهریور 97 مبلغ 187 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. این شرکت در دوره شش ماهه منتهی به اسفند 97 مبلغ 75 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. میانگین درامد ماهانه فاراک در سال مالی منتهی به شهریور 97 مبلغ 15 میلیارد تومان می‌باشد و میانگین درآمد ماهانه شناسایی شده در شش ماهه منتهی به اسفند 97 مبلغ 12 میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین فاراک در دوره شش ماهه منتهی به اسفند 97 به طور میانگین 12 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است

بررسی عملکرد 18 ماه گذشته شرکت به طور کلی حاکی از ان است که به طور میانگین شرکت در هر ماه 14 میلیارد و 500 میلیون تومان درامد شناسایی می‌کند. فاراک در دی 96 به واسطه قراردادهای مخازن و تجهیزات تحت فشار توانست از میانگین درآمد ماهانه، درآمد بیشتری را شناسایی کند. همچنین شرکت در اردیبهشت 97 از محل قراردادهای مخازن و تجهیزات تحت فشار و قرارداد پروژه خاص (EPS) توانست به درآمد 49 میلیارد تومانی دست یابد.

درآمد فاراک رشد 1.5 برابری را تجربه کرده است

روند شناسایی درآمد شرکت از شروع سال مالی منتهی به شهریور 98 مثبت ارزیابی می‌گردد چراکه درآمد شناسایی شده شرکت از 8 میلیارد و 644 میلیون تومان در مهر 97 با یک روند صعودی به 22 میلیارد و 474 میلیون تومان در اسفند 97 رسیده است. به عبارتی درآمد ماهیانه شرکت رشد 1.5 برابری را تجربه کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها